Arvo-osuustiliotteilla ilmoitettu KPY:n osuuksien arvo ei kerro osuuksien käypää arvoa

Uutiset

11.01.2022

KPY UUTISET

Arvo-osuustiliotteilla ilmoitettu KPY:n osuuksien arvo ei kerro osuuksien käypää arvoa

Muutamat omistajamme ovat olleet meihin yhteydessä ja ilmaisseet huolensa oman pankkinsa tai tilinhoitajayhteisönsä ilmoittamasta KPY:n osuuksien arvosta arvo-osuustiliotteillaan.

Pankeilla ja tilinhoitajayhteisöillä on omia käytäntöjään esittää ei-noteerattujen osakkeiden arvoa. Tämä koskee myös KPY:n osuuksia. Osuuden arvoa ei välttämättä ilmoiteta tai osuuden arvoksi kirjataan esimerkiksi 0 tai 1 euroa osuudelta. Kyseessä on kuitenkin ainoastaan pankin tai tilinhoitajayhteisön omaksuma käytäntö ilmoittaa osuuden arvo. Se ei lähtökohtaisesti kuvasta osuuden käypää arvoa.

Aiemmin osa pankeista ja tilinhoitajayhteisöistä hyödynsivät Privanet Securities Oy:n noteerausta KPY:n osuuden markkina-arvosta. Koska Privanet Securities on keskeyttänyt jälkimarkkinapaikkansa toiminnan eikä ylläpidä enää listaamattomien osakkeiden ja osuuksien kauppapaikkaa, pankeilla ja tilinhoitajayhteisöillä ei enää ole mahdollisuutta hyödyntää Privanetin aiemmin tarjoamaa tietoa.

KPY:n osuuden arvoon vaikuttavissa tekijöissä ei ole tapahtunut voimakkaita muutoksia. Inderes on arvioinut elokuussa 2021 laatimassaan raportissa yhden KPY:n osuuden arvoksi 28,00 euroa.

”KPY:n tapauksessa arvo muodostuu sijoituskohteiden yhteenlasketusta arvosta vähennettynä emoyhteisön nettoveloilla ja operatiivisilla kuluilla sekä sijoitusyhtiöalennuksella. Em. perusteilla asetamme KPY:n osuuden arvoksi nyt 28,00 euroa”, Inderesin raportissa todetaan.

On kuitenkin syytä huomioida, että edellä mainittu on vain yhden puolueettoman arvonmäärittäjän arvio osuuden arvosta. Inderesin arvonmääritysraporttiin voit tutustua tarkemmin täällä.

KPY selvittää parhaillaan mahdollisuutta listautua Nasdaq Helsingin ylläpitämälle First North -markkinapaikalle. Toteutuessaan listautuminen mahdollistaisi läpinäkyvän arvostuksen KPY:n osuuksille. Mahdollisesta listautumisesta tekee päätöksen KPY:n edustajisto. Tiedotamme asiasta tarkemmin kevään aikana.