Avustukset osana KPY-konsernin yhteiskuntavastuullisuutta – avustushaku avautunut 

Uutiset

14.11.2023 10:15

KPY UUTISET

Avustukset osana KPY-konsernin yhteiskuntavastuullisuutta 

Osuuskunta KPY on jakanut vuodesta 2005 alkaen vuosittain tukea lasten ja nuorten toimintaan. Avustuksilla tuetaan lasten ja nuorten hyvinvointia ja ehkäistään heidän syrjäytymistään. Tukea on jaettu Kuopion seudulla toimiville lasten ja nuorten liikuntaseuroille, yhdistyksille sekä muille yhteisöille, jotka ovat kohdentaneet tuen lasten ja nuorten toimintaan. 

”Haluamme tukea paikallisia toimijoita, jotka tekevät merkityksellistä työtä alueen lasten ja nuorten hyväksi. Näemme tärkeänä, että mahdollisimman moni lapsi ja nuori pääsee harrastamaan.  Tuellamme voimme esimerkiksi mahdollistaa harrastustoimintaa, erityisesti niille, joille osallistuminen olisi muuten vaikeaa esimerkiksi perheen taloudellisen tilanteen takia. Uskomme, että avustuksien kautta voimme vaikuttaa lasten ja nuorten hyvinvointiin ja avata heille uusia polkuja tulevaisuuteen,” KPY-konsernin hallituksen puheenjohtaja Juha Yrjänheikki sanoo. 

Avustushaku on käynnissä 

Vuoden 2023 avustushaku on avattu. Osuuskunta KPY lahjoittaa tänä vuonna yhteensä noin 25 000 euroa hyvään tarkoitukseen. 

Avustusten hakuaika on 14.11.-7.12.2023. Hakeminen tapahtuu osuuskunnan verkkosivuilla olevan sähköisen verkkolomakkeen kautta. Tukea voivat hakea Itä-Suomen alueella toimivat liikuntaseurat, harrastusyhdistykset ja lapsia ja nuoria auttavat yhteisöt.  

”Vastuullisuus ja elinvoiman tuottaminen ympärillemme ovat keskeisiä arvojamme ja osa kaikkea toimintaamme. Avustukset ovat luonteva osa tätä kokonaisuutta ja KPY:n toiminnan vaikuttavuutta,” Yrjänheikki kertoo. 

Itä-Suomen yliopistolle laskennallisen tekniikan lahjoitusprofessuuri 

Tänä vuonna Osuuskunta KPY on myös lahjoittanut yhdessä LähiTapiola Savon, OP Pohjois-Savon ja Savon Voiman kanssa 600 000 euroa laskennallisen tekniikan professuurin perustamiseen. Yhteislahjoituksella tuetaan Itä-Suomen yliopistossa vasta käynnistynyttä tekniikan tutkintokoulutusta (DI). Rahoituksella varmistetaan professuurin toteutuminen seuraavalle viidelle vuodelle. 

”Näemme DI-koulutuksen tärkeänä koko Itä-Suomelle ja myös KPY-konsernin yhtiöille, joista monella on tekniikan alan osaajatarpeita. Uskomme tutkintokoulutuksen mahdollistavan myös Savilahdessa KPY Novapoliksessa toimivien yritysten kasvua. Koko alueen vetovoiman kannalta on olennaista, että tämä avaus mahdollistaa osaltaan uusien kasvuyritysten sijoittumista Itä-Suomeen”, Osuuskunta KPY:n toimitusjohtaja Anssi Lehikoinen kertoo.

Lisätietoja ja hakulomakkeen löydät osoitteesta www.kpy.fi/avustukset