KPY maksaa 3,3 milj. euroa lisäosuuskorkoa

Uutiset

18.12.2020 13:23

KPY UUTISET

KPY maksaa 3,3 milj. euron lisäosuuskorkoa

Katso video, jossa edustajiston puheenjohtaja Pekka Kantanen kertoo lisäosuuskoron maksusta

KPY:n edustajisto päätti 17.12. pitämässään kokouksessa, että osuuspääoman korkoa maksetaan vuodelta 2019 lisää 0,60 euroa osuudelta eli yhteensä noin 3,3 miljoona euroa.

Osuuskoron täsmäytyspäivä on 21.12.2020 ja maksupäivä 29.12.2020.

– Keväällä edustajisto teki sumeassa maailmassa ainoan oikean päätöksen ja pidättäytyi osuuskoronmaksusta. Kun tilanne kesällä oli jo hieman selkeämpi, päätti edustajisto maksaa osuuskorkoa 0,80 euroa per osuus. Samalla sovittiin, että joulukuussa asiaa tarkastellaan vielä uudestaan, kun poikkeusolojen vaikutukset koko vuodelle ovat nähtävissä, KPY:n edustajiston puheenjohtaja Pekka Kantanen sanoo.

Kantasen mukaan koronaepidemia on heijastunut myös KPY-konsernin tytäryhtiöiden liiketoimintoihin. Taloudelliset vaikutukset ovat toistaiseksi pysyneet melko maltillisina.

– Tehdyn arvion jälkeen edustajisto päätti hallituksen esityksestä yksimielisesti maksaa lisäosuuskorkoa 0,60 senttiä osuudelta. Omistaja-arvon kasvattaminen sekä kilpailukykyisen osuuskoron maksaminen ovat meille tärkeitä asioita jo uuden strategiammekin kannalta. Näihin olemme sitoutuneet myös tulevina vuosina, Kantanen jatkaa.

KPY maksaa osuuspääoman korkoa viime vuodelta yhteensä 1,40 euroa osuudelta, joka tekee yhteensä 7 767 342 euroa.

– KPY:n sijoittajalupauksen ytimessä ovat kehittyvä omistaja-arvo ja kilpailukykyinen osuuskorko. Jaamme omistajille osuuskorkoa kestävästi ja omistusyrityksiemme kilpailukyvyn säilyttäen, KPY:n hallituksen puheenjohtaja Tarja Tikkanen kertoo.

Tikkasen mukaan KPY:n tytäryhtiöiden toimialat ovat haasteellisia. Koronatilanne heikentää näkymiä ja tekee ennakoinnista vaikeampaa. Tulevanakin vuonna osuuspääoman koron määrä on arvioitava suhteessa liiketoimintaympäristöön ja konsernin yhtiöiden taloudelliseen kyvykkyyteen.

Osuuskunta KPY:n noin 20 000 omistajasta valtaosa asuu Pohjois-Savossa.

– Omalla toiminnallaan KPY vahvistaa alueen elinvoimaa. Toivomme lisäosuuskoron maksun osaltaan piristävän alueen taloutta loppuvuodenkin haasteellisissa olosuhteissa, Tikkanen sanoo

Lisätietoja:

edustajiston puheenjohtaja Pekka Kantanen, 044 355 8998, pekka@kantanen.net
hallituksen puheenjohtaja Tarja Tikkanen, 040 018 5926, tarja.tikkanen@kpy.fi

 

Seuraa myös:
Osuuskunta KPY:n Facebook
Osuuskunta KPY | LinkedIn