KPY panostaa yrityskulttuurin kehittämiseen – Asiakkuuksien johtamisen -ohjelmaa pilotoidaan konsernissa 

Uutiset

27.06.2024 07:30

KPY UUTISET

KPY on ottanut strategiseksi kehittämistavoitteekseen yrityskulttuurin kehittämisen. Tavoitteena on, että konsernin yhtiöt tunnetaan tulevaisuudessa vahvasta, erottuvasta kulttuurista.  

KPY-konsernin varatoimitusjohtaja Silja Huhtiniemi korostaa yrityskulttuurin merkitystä: “Vahva yrityskulttuuri vaikuttaa positiivisesti tuloksiin, työntekijöiden tyytyväisyyteen sekä konsernin yhtiöiden työpaikkojen vetovoimaisuuteen. Strateginen HR on konsernin menestystä tukeva ydintoiminto, joka edistää konsernimme yhtiöiden kilpailukykyä ja kannattavuutta. Yrityskulttuurin johtaminen on keskiössä tässä työssä.”  

Vaikka jokaisella yhtiöllä on oma erottuva kulttuurinsa, konsernille on laadittu myös yhteinen tavoitekulttuuri, jota edistetään yhdessä sovituilla toimenpiteillä. Hyviä käytänteitä vahvistetaan ja täydennetään ja samalla opitaan toisiltamme. Kulttuurin ja työntekijäkokemuksen kehittymistä mitataan kaikissa yhtiöissä kahdesti vuodessa Siqni-henkilöstökyselyiden avulla. Lisäksi yhtiöt voivat hyödyntää muita mittareita. 

”Olemme pitkäjänteinen kehittäjäkumppani ja tarjoamme osaamistamme sekä kehittämismahdollisuuksia omistusyrityksillemme laajemmin kuin vain hallitustyön kautta. Yrityskulttuurin kehittäminen on yksi esimerkki siitä, miten voimme tukea yrityksiä ja luoda puitteet strategian ja tilannekuvan entistä syvällisemmälle ymmärtämiselle,” kertoo Huhtiniemi. 

Kaikki myy – vai myykö?

KPY on käynnistänyt Asiakkuuksien johtamisen -koulutusohjelman osana yrityskulttuurin kehittämistä. Ohjelman pilotointi aloitettiin KPY:n omistusyhtiöissä loppukeväästä 2024. Sen tavoitteena on parantaa yhtiöiden myynti- ja asiakkuustoimintaa sekä vahvistaa myynnillistä asennoitumista koko konsernissa. Ohjelman vastuukouluttajana toimii Citera Oy. 

”Konsernin kulttuurinen periaate on se, että kaikki myyvät. Tällä korostetaan myynnillisen asennoitumisen tärkeyttä, vaikka myynnilliset roolit luonnollisesti eroavat merkittävästikin erilaisissa tehtävissä. Koulutusohjelman lähtökohtana on tarjota yhtiöillemme ketterää myynnin koulutusta ja samaan aikaan myynnillisen yrityskulttuurin kehittämistä. Erityiseksi kehittämisteemaksi omistusyhtiöissämme on tunnistettu avainasiakastyö,” taustoittaa Huhtiniemi.

”Koulutusohjelma tarjoaa myös tilaisuuden tutustua toisten yhtiöiden myyjiin, myynti- ja asiakkuuskäytäntöihin sekä tunnistaa yhteisiä mahdollisuuksia,” hän lisää. 

Koulutusohjelma starttasi Kuopiossa

Ohjelman ensimmäinen valmennus järjestettiin Kuopiossa kesäkuun puolivälissä, ja siihen osallistui reilut 20 henkilöä KPY:n omistusyhtiöistä ympäri Suomea. Käytännönläheisen työpajan tavoitteena oli tutustua toisiin yhtiöihin, niiden tarjoamaan ja myyntihenkilöihin sekä perehtyä kaupalliseen kasvuajatteluun. Seuraavassa työpajassa pureudutaan asiakkuuksien strategiseen suunnitteluun ja johtamiseen. Koulutusohjelma kestää alkuvuoteen 2025 saakka. 

”Asiakkuuksien johtamisen ja kehittämisen koulutus on aina ajankohtaista ja aina löytyy petrattavaa. Erityisen mielenkiintoista on saada tutustua KPY-konsernin yhtiöihin ja kollegoihin sekä hakea yhteistyön mahdollisuuksia ja uusia ideoita. Koulutus antaa myös mahdollisuuden oppia ja päivittää aiemmin opittuja toimintamalleja asiakastyön ja palvelujen kehittämiseksi,” kertoo Epical Finland Oy:n Sales Executive Mikko Punakivi. 

Vasemmalla etualalla Mikko Punakivi Epical Finland Oy:stä.