KPY:n hallituksen puheenjohtaja: Suunta oikea, kannattavuutta parannettava

Uutiset

15.05.2024 11:47

KPY UUTISET

Viime vuosi oli merkityksellinen monella tapaa. Konsernimme hallintorakennetta suoraviivaistettiin päätöksenteon tehostamiseksi ja kannattavuuden vahvistamiseksi. Novapolis jatkoi vahvaa tekemistään ja paransi tuloskuntoaan. Voimatelin sähköverkkoliiketoiminta löysi uuden kodin Elveran ja Voimatelin liiketoimintakaupan myötä. Enfo puolestaan uudisti yhtiörakennettaan eriyttämällä kaksi eri liiketoimintoaan: konsultointiliiketoiminta sai uuden brändin ja nimen Epical, ja yhtiön IT-palveluliiketoiminta jatkaa toimintaansa Enfo-brändin alla.

Kaikissa yhtiöissämme on käynnissä aktiivinen ja käytännönläheinen kannattavan kasvun kehitystyö, joka keskittyy yhtäältä myynnin kohentamiseen ja sitä kautta liikevaihdon kasvattamiseen, ja toisaalta kaikkien toimintojen ja kulujen optimointiin.

Liiketoimintamme kehityssuunta oli viime vuonna oikea, ja yhtiöidemme tilanne vahvistui monilta osin. Kannattavuutemme parantui merkittävästi edellisvuoteen verrattuna, mutta emme voi olla vielä tyytyväisiä nykyiseen kannattavuustasoomme. Jatkamme päättäväisiä ja rivakoita toimia kannattavuuden ja kasvun edistämiseksi. Hyviä asioita tapahtuu.

Edustajisto hyväksyi hallituksen esityksen osuuskorosta

Konsernimme tulos tilikaudelta 2023 sekä rahoitusasema eivät ole vielä riittävän vahvoja osuuskoron maksamiseksi. Näistä syistä esitimme KPY:n edustajistolle, että vuodelta 2023 ei jaeta osuuskorkoa. Edustajisto jakoi hallituksemme näkemyksen siitä, että tämä on oikea ja vastuullinen päätös. Uskon, että osuuskorosta tehty päätös vahvistaa pidemmällä aikavälillä edellytyksiä omistaja-arvon positiiviselle kehitykselle sekä osuuskoron jakamiselle. Se on tahtotilamme.

Haluamme huolehtia siitä, että olemme omistajillemme hyvä omistuskohde myös tulevaisuudessa. Tavoitteenamme on vuodesta 2025 alkaen jakaa osuuskorkoa omistustemme tuottamasta nettotuotosta vähintään 20 prosenttia, kasvattaen osuuskorkona jaettavaa osuutta noin 60 prosenttiin seuraavan viiden vuoden kuluessa. Tavoitteemme perustuu strategiseen ja taloudelliseen asemaamme sekä niiden kehittymiseen. Sitoudumme tekemään päätöksiä, jotka tukevat omistajiemme etuja lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

Etenemme määrätietoisesti toisiaan tukevien Nova ja Momentum -strategioiden toteuttamisessa. Tähtäämme KPY:n osuuden arvonnousuun ja sitoudumme jakamaan osuuskorkoa kestävästi, huolehtien samalla omistusyhtiöidemme tulevaisuuden kilpailukyvystä. Jatkamme sijoittamista uusiin kohdeyhtiöihin Momentum-strategiamme mukaisesti ja kehitämme aktiivisesti omistamiamme yhtiöitä. Uudistetut Voimatel, Epical ja Enfo IT services kuuluvat tärkeänä osana aktiiviseen Momentum-portfolioomme. Novapolista ja sen puitteissa yhteisölle tarjottavia palveluita kehitämme edelleen.

Uskon vahvasti siihen, että yhdessä voimme rakentaa vahvaa ja kilpailukykyistä tulevaisuutta.

JUHA YRJÄNHEIKKI
Osuuskunta KPY:n hallituksen puheenjohtaja

Juttu on julkaistu alun perin toukokuussa lähetetyssä omistajatiedotteessamme (1/2024). Voit lukea omistajatiedotteemme kokonaisuudessaan tästä linkistä: KPY:n omistajatiedote 1/2024