KPY:n hallitus esittää 3,3 milj. euron lisäosuuskoron maksua

Uutiset

11.11.2020 12:08

KPY UUTISET

KPY:n hallitus esittää 3,3 milj. euron lisäosuuskoron maksua

KPY:n hallitus päätti 10.11. pitämässään kokouksessa esittää KPY:n edustajiston kokoukselle, että osuuspääoman korkoa maksetaan vuodelta 2019 lisää 0,60 euroa osuudelta, eli yhteensä noin 3,3 miljoona euroa.

KPY:n edustajisto päättää lisäkoron maksusta 17. joulukuuta pidettävässä kokouksessa. Osuuskoron täsmäytyspäivä on 21.12.2020 ja maksupäivä 29.12.2020.

Osuuskunta KPY maksoi jo tämän vuoden kesäkuussa osuuspääoman korkoa 0,80 euroa osuudelta. Näin ollen KPY maksaisi osuuspääoman korkoa vuodelta 2019 yhteensä 1,40 euroa osuudelta. Edellisenä vuonna KPY maksoi osuuspääoman korkoa 1,43 euroa osuudelta.

Edustajiston vahvistaessa hallituksen esityksen KPY maksaa osuuspääoman korkoa vuodelta 2019 kokonaisuudessaan 7 767 342 euroa.

– KPY:n sijoittajalupauksen ytimessä ovat kehittyvä omistaja-arvo ja kilpailukykyinen osuuskorko. Jaamme omistajille osuuskorkoa kestävästi ja omistusyrityksiemme kilpailukyvyn säilyttäen, KPY:n hallituksen puheenjohtaja Tarja Tikkanen kertoo.

Tikkasen mukaan koronaepidemia on heijastunut konsernin tytäryhtiöiden liiketoimintoihin. Taloudelliset vaikutukset ovat toistaiseksi pysyneet verrattain maltillisina.

– KPY:n tytäryhtiöt toimivat haasteellisilla toimialoilla. Koronatilanne sumentaa näkymiä ja tekee ennakoinnista hankalampaa. Seuraavanakin vuonna osuuspääoman koron määrä on arvioitava suhteessa liiketoimintaympäristöön ja konsernin yhtiöiden taloudelliseen kyvykkyyteen, Tikkanen toteaa.

KPY:n strategia on juuri uudistettu perusteellisesti ja kaikilla konsernin tytäryhtiöillä on strategian kanssa linjassa oleva aktiivinen kehitysote.

– Toimintaympäristöön liittyvistä haasteista ja koronaepidemiasta huolimatta uskomme yhtiöiden liiketoimintojen ja omistaja-arvon kehitysmahdollisuuksiin. Yhtiöillä on edellytykset kilpailukyvyn vahvistumiseen jatkossakin, Tikkanen painottaa.

Osuuskunta KPY:n noin 20 000 omistajasta valtaosa asuu Pohjois-Savossa.

– Omalla toiminnallaan KPY vahvistaa alueen elinvoimaa. Toivomme lisäosuuskoron maksun osaltaan piristävän alueen taloutta haasteellisissa olosuhteissa, Tikkanen sanoo.

Lisätietoja:
hallituksen puheenjohtaja Tarja Tikkanen, 040 018 5926
toimitusjohtaja Anssi Lehikoinen, 050 328 2648