Osuuksien ostot mahdollisia 31.3. saakka

Uutiset

22.03.2022

KPY UUTISET

Osuuksien ostot mahdollisia 31.3. saakka

KPY Sijoitus Oy on voinut tarvittaessa ostaa KPY:n osuuksia 12.8.2021 lähtien. Tämän väliaikaisen toimenpiteen tavoitteena on ollut turvata osuuksien vaihdantaa etenkin pienomistajille sen jälkeen, kun myös KPY:n osuuksien kauppapaikkaa aiemmin ylläpitänyt Privanet Securities Oy keskeytti jälkimarkkinapaikkansa toiminnan.

Kuten joulukuussa 2021 tiedotimme, voimme tarvittaessa ostaa osuuksia yksittäiseltä omistajalta 31.3.2022 saakka. Ennen 31.3.2022 aloitetut keskeneräiset osuuksien ostoprosessit saatetaan loppuun.

Omistajat voivat aina tehdä kauppaa omistamillaan osuuksilla myös omatoimisesti. KPY:n kotisivuilla on tätä varten kauppakirjan malli, jota omistajat voivat hyödyntää kaupankäynnissään. Lisäksi sivuilta on saatavilla malli lahjakirjasta, jos omistaja haluaa lahjoittaa osuutensa esimerkiksi perillisilleen.

Tulemme turvaamaan osuuksien vaihdannan myös tulevaisuudessa ja selvitämme parhaillaan mahdollisuutta listautua Nasdaq Helsingin ylläpitämälle First North -markkinapaikalle.
Osana listautumisprosessia KPY Sijoitus Oy päättää osuuksien ostot suunnitellusti maaliskuun loppuun.

Mahdollinen listautuminen edistäisi yhtiön strategista uudistumista sekä mahdollistaisi luotettavan ja joustavan osuuksien vaihdannan ja läpinäkyvän arvostuksen KPY:n omistajille.

Yhtiön listautumisen edellytyksiä selvittänyt pre-IPO DD -analyysi osoittaa, että kriittisiä esteitä listautumiselle ei ole ja asian valmistelu etenee. Neuvonantajiksi on valittu kokeneita tahoja: pääjärjestäjäksi on valittu OP Yrityspankki Oyj, oikeudelliseksi neuvonantajaksi Roschier Asianajotoimisto Oy ja viestintäkumppaniksi IR Partners Oy.

Tällä hetkellä arvioimme, että listautuminen voisi toteutua vuoden 2022 lopulla. Päätöksen listautumisesta tulee tekemään KPY:n edustajisto.

Osuuskunta KPY kattovalaisin