Osuuskunta KPY:n tilinpäätös 2020

Uutiset

31.03.2021

KPY UUTISET

Strateginen uudistuminen vahvistaa KPY-konsernin kilpailukykyä – koronapandemia loi haasteita vuodelle 2020

 Vuosi 2020 oli KPY-konsernille strategisen uudistumisen vuosi, johon koronapandemia loi merkittävää haasteellisuutta. Konsernin yhtiöissä toteutetuilla nopeilla toimenpiteillä koronan taloudelliset vaikutukset jäivät ennakoitua pienemmäksi. Hallitus esittää vähintään yhden euron osuuskoron maksua osuutta kohti.

”KPY-konserni on teollinen ja aktiivinen omistaja sekä omistustensa kehittäjä, jonka uusi strategia muodostuu kahdesta osasta. Portfoliostrategia kohdistuu omistusyhtiöidemme Enfon, Voimatelin ja Vetrea Terveyden kannattavuuden vahvistamiseen ja omistaja-arvon kasvattamiseen. Nova-strategian ympärille keskitämme uusien liiketoimintamahdollisuuksien luomisen ja kannattavan kiinteistöliiketoiminnan”, konsernin hallituksen puheenjohtaja Tarja Tikkanen taustoittaa.

Tikkanen kertoo konsernin tuottojen muodostuvan kolmesta keskeisestä kokonaisuudesta: portfolioyhtiöiden osingoista, KPY Novapoliksen osingoista sekä omistusjärjestelyistä.

”Kannattavan kasvun ohella KPY luo omalla toiminnallaan elinvoimaa ympärilleen. Arvojemme ytimessä on sekä kilpailukykyisen tuoton että itäsuomalaisen elinvoiman mahdollistaminen”, Tikkanen toteaa.

Voimatel ja KPY Novapolis kasvattivat konsernin liikevaihtoa ja liikevoittoa

Osuuskunta KPY-konsernin liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 15,5 % ollen 328,2 milj. euroa. Liikevoitto parani myös selkeästi edellisvuodesta ollen 5,2 milj. euroa (-6,4 milj. euroa). Konsernin liikevaihdon ja liikevoiton parantumiseen vaikuttivat keskeisesti KPY Novapolis, joka koronasta huolimatta teki tavoitteiden mukaisen tuloksen, sekä merkittävän tuloskäänteen tehnyt Voimatel.

KPY Novapolis konsernin liikevoitto tilikaudelta oli 6,5 milj. euroa (7,9 milj. euroa). Novapoliksen käyttökate pysyi edellisen vuoden tasolla noin 9,9 milj. eurossa. Investoinneista kirjatut poistot kasvoivat, mistä johtuen liikevoitto oli edellistä tilikautta hieman alhaisempi.

Voimatel onnistui tilikaudella selkeästi kasvattamaan liikevaihtoaan sekä parantamaan kannattavuuttaan. Voimatelin liikevoitto kohosi vuonna 2020 4,3 milj. euroon, kun edellisvuonna liikevoitto jäi tappiolle -5,3 milj. euroa. Kannattavuuskäänteen mahdollistivat mittavat liiketoiminnan kehittämistoimenpiteet sekä projektien parempi kannattavuus.

Tilikausi oli haasteellisempi Vetrealle ja Enfolle. Pandemian vuoksi Vetrean kuntoutus oli lähes täysin suljettuna STMn linjauksen mukaisesti. Lisäksi koronalta suojautumiseksi tehdyt hankinnat lisäsivät kustannuksia. Vetrean liikevoitto jäi tappiolle -1,7 milj. euroa (0,2 milj. euroa).

Myös Enfon osalta koronapandemia vaikutti liikevaihdon kehittymiseen, ja kasvuun liittyvät tavoitteet siirtyivät vuodella eteenpäin. Enfo pystyi kuitenkin sopeuttamaan toimintaansa vastaamaan alhaisempaa kysyntää. Enfon suhteellinen kannattavuus parantui ja liikevoiton osuus liikevaihdosta oli tilikaudella 1,7 % (1,1 %). Enfon liikevoitto tilikaudelta 2020 oli 2 milj. euroa (1,4 milj. euroa).

”Huomattava toimintaympäristön muutos on aiheuttanut taloudellisia haasteita konsernin yhtiöille. Siksi viime vuonna aloitettu strateginen uudistuminen on välttämätöntä ja konsernissa on meneillään useita mittavia rakennemuutoksia. Suunta on oikea. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että talouden vahvistuminen ottaa aikaa, etenkin kun koronapandemia luo edelleen epävarmuutta markkinaan ja asiakaskäyttäytymiseen”, KPY-konsernin toimitusjohtaja Anssi Lehikoinen analysoi.

Osuuskorko maksuun kahdessa erässä

 KPY:n hallitus teki viime viikolla edustajistolle esityksen vähintään yhden euron osuuskoron maksusta osuutta kohti. Se vastaa noin viittä prosenttia osuuden tämänhetkisestä arvosta. Esityksen mukaan 0,5 euroa tulee maksuun toukokuussa ja 0,5 euroa syyskuussa. Osuuskoron maksu kahdessa erässä vahvistaa varautumista koronapandemian pitkittymiseen sekä antaa mahdollisuuksia rakennejärjestelyiden läpivientiin. Esitys ei sulje pois lisäosuukorkoa, jos portfoliossa tapahtuu vuoden aikana muutoksia.

Edustajiston vahvistaessa hallituksen esityksen maksettavan osuuskoron määrä on yhteensä noin 5,5 miljoonaa euroa. Siitä Pohjois-Savon talousalueelle kohdistuu noin kolme miljoonaa euroa. Ensimmäinen osuus tulee maksuun 11.5.2021.

KPY:n sijoitusstrategia linjaa, että osuuskorkoa jaetaan omistajille kestävästi ja omistusyrityksien kilpailukyky säilyttäen. Hallituksen esityksen mukainen osuuskorko vastaa konsernin tilikauden tulosta.

Tutustu lisää:
Osuuskunta KPY tilinpäätös 2020 ja tilintarkastuskertomus
Osuuskuta KPY:n tilinpäätöstiedote 2020

Lisätietoa:

KPY:n hallituksen puheenjohtaja Tarja Tikkanen tarja.tikkanen(at)kpy.fi  tai 0400 185 926
KPY:n toimitusjohtaja Anssi Lehikoinen anssi.lehikoinen(at)kpy.fi  tai 050 328 2648

Seuraa myös:
Osuuskunta KPY:n Facebook
Osuuskunta KPY | LinkedIn