Vaali-ilmoitus – Osuuskunta KPY:n edustajiston vaali 6.-27.10.2022

Uutiset

28.06.2022 15:00

KPY UUTISET

Osuuskunta KPY:n edustajiston vaali 6.-27.10.2022

Vaalissa valitaan edustajiston 1.1.2023 alkavaksi kuuden vuoden toimikaudeksi 15 edustajaa erovuoroisten tilalle.

Ehdokaslista                                                    

Vähintään viisi äänioikeutettua jäsentä voi esittää vaalia varten ehdokaslistan, jossa voi olla enintään kolmekymmentä ehdokasta. Ehdokaslista on perustettava kirjallisesti.

Ehdokasasetteluun liittyvä materiaali löytyy www.kpy.fi/vaalit tai sen voi pyytää sähköpostitse osoitteesta: leena.koistinen(at)kpy.fi.

Ehdokaslistan ja siihen liittyvien asiakirjojen on oltava perillä viimeistään ti 6. syyskuuta 2022 kello 16.00 mennessä. Postitse lähetettäessä asiakirjojen on oltava perillä edellä mainittuna ajankohtana. Ehdokaslistat on toimitettava osoitteeseen: Osuuskunta KPY, Viestikatu 7 A, 70600 Kuopio. 

Vaalikelpoisuus

Vaalikelpoinen edustajaksi on henkilö, joka on osuuskunnan jäsen tai jäsenenä olevan yhteisön nimeämä henkilö. Lisätietoa www.kpy.fi/vaalit.

Äänioikeus ja äänestysmateriaali

Äänioikeus on jokaisella jäsenellä, joka on viimeistään neljätoista (14) päivää ennen vaaleja hyväksytty jäseneksi ja joka on vaalien alkaessa edelleen jäsenenä.

Äänestyslippu vaalia varten ja ehdokaslistojen yhdistelmä toimitetaan kullekin äänioikeutetulle osuuden omistajalle postitse.

Lisätietoja

Vaaliin liittyviä tietoja saa www.kpy.fi/vaalit sekä Osuuskunta KPY:n toimistolta Viestikatu 7 A, Kuopio. Lisätietoja myös sähköpostitse leena.koistinen(at)kpy.fi.

Kuopiossa 15. kesäkuuta 2022

Osuuskunta KPY 

Vaalilautakunta

KPY Edustajiston vaalit kuva.