Sijoituksen verran parempi

Ympäristö, sosiaaliset vaikutukset ja hyvä hallintotapa ovat keskeisiä mittareita arvioidessamme sijoitustoimintaamme. Tavoitteemme on jatkuva ja kestävä arvonnousu, jota mittaamme omistustemme kokonaistuoton kehityksellä. Sijoittajalle tämä tarkoittaa voittoa osuuskoron muodossa sekä nettoarvon nousua.

KPY-konserniin kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy sekä Vetrea Terveys Oy. KPY Sijoitus Oy:n kautta Osuuskunta KPY omistaa 100 % KPY Novapolis Oy:stä, joka on satojen yritysten koti ja tuhansien ihmisten työympäristö. Konsernimme liikevaihto oli vuonna 2020 noin 328,2 miljoona euroa. Työllistämme noin 2 500 henkilöä.

Sijoitttajalle

Osuuspääoman korko

Kannattavaa omistamista

KPY on tunnetusti vakaa omistuskohde. Osuuksien vuosittainen tuotto on ollut tyypillisesti noin 5-6 prosenttia osuuden arvosta.

Vuoden 2020 osuuspääoman korko

KPY:n edustajisto päätti 27.4.2021 kokouksessaan,  että osuuskorkoa viime vuodelta maksetaan vähintään yksi euro osuutta kohti. Se vastaa noin viittä prosenttia osuuden tämänhetkisestä arvosta. Osuuskorosta 0,5 euroa tulee maksuun 11.5. (täsmäytyspäivä 29.4.) ja 0,5 euroa 15.9. (täsmäytyspäivä 8.9.)

Osuuskoron maksu kahdessa erässä vahvistaa varautumista koronapandemian pitkittymiseen sekä antaa mahdollisuuksia rakennejärjestelyiden läpivientiin. Esitys ei sulje pois lisäosuukorkoa, jos portfoliossa tapahtuu vuoden aikana muutoksia.

Maksettavan osuuskoron määrä on yhteensä noin 5,5 miljoonaa euroa. Siitä Pohjois-Savon talousalueelle kohdistuu noin kolme miljoonaa euroa.

KPY:n sijoitusstrategia linjaa, että osuuskorkoa jaetaan omistajille kestävästi ja omistusyrityksien kilpailukyky säilyttäen. Päätetty osuuskorko vastaa konsernin tilikauden tulosta.

Tästä linkistä avautuu Osuuskunta KPY:n maksamat osuuspääoman korot vuodesta 2008 alkaen

Sijoitusanalyysi

KPY teettää riippumattoman ja ulkopuolisen tahon tekemän sijoitusanalyysin KPY:n osuuksien arvosta vuosittain.

Tänä vuonna Inderesin laatima sijoitusanalyysi julkaistaan Q2 (tammi-kesäkuu) osavuosikatsauksen yhteydessä 31.8.2021.

Osuuksien osto ja myynti

Osuuskunta KPY:n osuuksien kauppapaikkana toimiva Privanet tiedotti 15.6.2021, että Privanet Securities Oy:n markkinapaikan toiminta ja kaupankäynti on keskeytetty toistaiseksi.

KPY osuuksilla on käyty kauppaa vuoden 2021 aikana arvostuksella, joka vaihtelee 20,50 – 21,90 euroa/osuus. Ennen Privanetin toiminnan keskeytystä viimeisin arvostus 11.6.2021 oli arvoltaan 21,90 euroa/osuus.

KPY on jo aiemmin tunnistanut Privanetin toimintaan liittyvät epävarmuudet ja on alkuvuoden aikana paitsi käynnistänyt oman kauppapaikan valmistelut, myös kartoittanut muita vaihtoehtoja osuuksien vaihdannan turvaamiseksi. Tässä uudessa tilanteessa prosessia vauhditetaan.

KPY kertoo viimeistään maanantaina 28.6., miten se etenee osuuksien vaihdannan turvaamiseksi.

”Omistajilla ei ole tarvetta hätiköityihin ratkaisuihin. Koska kauppapaikan muutosta on valmisteltu jo ennakkoon, emme lähde liikkeelle tyhjältä pöydältä. Olemme luottavaisia, että osuuksien vaihdanta on mahdollista jälleen lähikuukausien aikana”, KPY:n toimitusjohtaja Anssi Lehikoinen toteaa.

Lue lisää: linkki KPY:n tiedotteeseen
Lue lisää: 28.6. tiedotteesta

Osuuskunta KPY valaisin ja viherkasvi

Sijoittaja- ja omistajainfo

Tutustu konsernimme hallinnointiin. Löydät hallinnointikoodin, palkka- ja palkkioselvitykset ja muut osuuden omistajille ja sijoittajille tärkeät tiedot kootusti yhdestä paikasta. Täältä löydät myös edustajiston kokousten ajankohdat ja pöytäkirjat.

Sijoittaja- ja omistajainfoon

Osuuskunta KPY valaisin valo varjo

Sijoitusstrategia

KPY:n ydintoiminnot jakautuvat kahteen toisiaan tukevaan strategiaan, Nova- ja portfoliostrategiaan.

Osuuskunta KPY kattovalaisin

Omistajalle

Onnittelut, käsissäsi on arvokasta ja tuottavaa omaisuutta

Omistajapalvelumme auttaa kaikissa osuuksiin liittyvissä kysymyksissä.

Omistajapalvelu puh. 0800 393 005 arkisin kello 9-15.