Sijoituksen verran parempi

Ympäristö, sosiaaliset vaikutukset ja hyvä hallintotapa ovat keskeisiä mittareita arvioidessamme sijoitustoimintaamme. Tavoitteemme on jatkuva ja kestävä arvonnousu, jota mittaamme omistustemme kokonaistuoton kehityksellä. Sijoittajalle tämä tarkoittaa voittoa osuuskoron muodossa sekä nettoarvon nousua.

KPY-konserniin kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy sekä Vetrea Terveys Oy. KPY Sijoitus Oy:n kautta Osuuskunta KPY omistaa 100 % KPY Novapolis Oy:stä, joka on satojen yritysten koti ja tuhansien ihmisten työympäristö. Konsernimme liikevaihto oli vuonna 2020 noin 328,2 miljoona euroa. Työllistämme noin 2 500 henkilöä.

KPY Sijoittajalle herokuva.
Sijoitttajalle

Osuuspääoman korko

Kannattavaa omistamista

KPY on tunnetusti vakaa omistuskohde. Osuuksien vuosittainen tuotto on ollut tyypillisesti noin 5-6 prosenttia osuuden arvosta.

Vuoden 2020 osuuspääoman korko

KPY:n edustajisto päätti 27.4.2021 kokouksessaan,  että osuuskorkoa viime vuodelta maksetaan vähintään yksi euro osuutta kohti. Se vastaa noin viittä prosenttia osuuden tämänhetkisestä arvosta. Osuuskorosta 0,5 euroa on maksettu 11.5. (täsmäytyspäivä 29.4.) ja 0,5 euroa 15.9. (täsmäytyspäivä 8.9.)

Osuuskoron maksu kahdessa erässä vahvistaa varautumista koronapandemian pitkittymiseen sekä antaa mahdollisuuksia rakennejärjestelyiden läpivientiin. Esitys ei sulje pois lisäosuukorkoa, jos portfoliossa tapahtuu vuoden aikana muutoksia.

Maksettavan osuuskoron määrä on yhteensä noin 5,5 miljoonaa euroa. Siitä Pohjois-Savon talousalueelle kohdistuu noin kolme miljoonaa euroa.

KPY:n sijoitusstrategia linjaa, että osuuskorkoa jaetaan omistajille kestävästi ja omistusyrityksien kilpailukyky säilyttäen. Päätetty osuuskorko vastaa konsernin tilikauden tulosta.

Tästä linkistä avautuu Osuuskunta KPY:n maksamat osuuspääoman korot vuodesta 2008 alkaen

Sijoitusanalyysi

Inderes arvioi KPY:n osuuden arvon vahvistuneen

KPY teettää vuosittain riippumattoman ja ulkopuolisen tahon tekemän sijoitusanalyysin KPY:n osuuksien arvosta. Inderesin kesän aikana laatima sijoitusanalyysi julkaistiin 31.8.2021 Q2 osavuosikatsauksen yhteydessä. Analyysissaan Inderes arvioi KPY:n osuuden arvon kohonneen edellisvuodesta.

”KPY:n tapauksessa arvo muodostuu sijoituskohteiden yhteenlasketusta arvosta vähennettynä emoyhteisön nettoveloilla ja operatiivisilla kuluilla sekä sijoitusyhtiöalennuksella. Em. perusteilla asetamme KPY:n osuuden arvoksi nyt 28,0 euroa”, raportissa todetaan.

Arvoa kasvattivat edellisvuoteen erityisesti Voimatel Oy:n vahva tuloskäänne sekä KPY Novapolis Oy, joka on kasvanut merkittävästi viime vuonna valmistuneiden kiinteistöinvestointien myötä. Inderes arvioi kaikkien KPY-konsernin yhtiöiden arvon vahvistuneen.

Tutustu sijoitusanalyysiin tarkemmin.

Osuuksien osto ja myynti

KPY Sijoitus voi ostaa KPY:n osuuksia 12.8. alkaen

Osuuskunta KPY:n tytäryhtiö KPY Sijoitus Oy voi tarvittaessa ostaa KPY:n osuuksia 12.8. alkaen. Taustalla on KPY:n osuuksien kauppapaikkaa ylläpitäneen Privanet Securities Oy:n jälkimarkkinapaikan toiminnan keskeytyminen. Toimenpiteellä turvataan KPY:n osuuksien vaihdantaa.

Lue lisää

Osuuskunta KPY valaisin ja viherkasvi

Sijoittaja- ja omistajainfo

Tutustu konsernimme hallinnointiin. Löydät hallinnointikoodin, palkka- ja palkkioselvitykset ja muut osuuden omistajille ja sijoittajille tärkeät tiedot kootusti yhdestä paikasta. Täältä löydät myös edustajiston kokousten ajankohdat ja pöytäkirjat.

Sijoittaja- ja omistajainfoon

Osuuskunta KPY valaisin valo varjo

Sijoitusstrategia

KPY:n ydintoiminnot jakautuvat kahteen toisiaan tukevaan strategiaan, Nova- ja portfoliostrategiaan.

Osuuskunta KPY kattovalaisin

Omistajalle

Onnittelut, käsissäsi on arvokasta ja tuottavaa omaisuutta

Omistajapalvelumme auttaa kaikissa osuuksiin liittyvissä kysymyksissä maanantaisi, tiistaisin ja keskiviikkoisin kello 9-15.

Omistajapalvelu puh. 017 369 7801, omistajapalvelu(at)kpy.fi