Sijoituksen verran parempi

Ympäristö, sosiaaliset vaikutukset ja hyvä hallintotapa ovat keskeisiä mittareita arvioidessamme sijoitustoimintaamme. Tavoitteemme on jatkuva ja kestävä arvonnousu, jota mittaamme omistustemme kokonaistuoton kehityksellä. Sijoittajalle tämä tarkoittaa voittoa osuuskoron muodossa sekä nettoarvon nousua.

KPY-konserniin kuuluvat Enfo Oyj ja Voimatel Oy. KPY Sijoitus Oy:n kautta Osuuskunta KPY omistaa 100 % KPY Novapolis Oy:stä, joka on satojen yritysten koti ja tuhansien ihmisten työympäristö. Konsernimme liikevaihto oli vuonna 2021 noin 300 miljoona euroa. Työllistämme noin 2 000 henkilöä.

KPY Sijoittajalle herokuva.
Sijoitttajalle

Osuuspääoman korko

Kannattavaa omistamista

KPY on tunnetusti vakaa omistuskohde. Osuuksien vuosittainen tuotto on ollut tyypillisesti noin 5-6 prosenttia osuuden arvosta.

Vuoden 2021 osuuspääoman korko

KPY:n edustajisto päätti 27.4.2022 kokouksessaan,  että osuuskorkoa viime vuodelta maksetaan yksi euro osuutta kohti. Korko maksetaan 10.5.2022, täsmäytyspäivä on 2.5.2022. Lue 28.4.2022 julkaistu tiedotteemme tästä.

Maksettavan osuuskoron määrä on yhteensä noin 5,5 miljoonaa euroa. Siitä Pohjois-Savon talousalueelle kohdistuu noin kolme miljoonaa euroa.

Tästä linkistä avautuu Osuuskunta KPY:n maksamat osuuspääoman korot vuodesta 2008 alkaen.

Sijoitusanalyysi

Inderes arvioi KPY:n osuuden arvon vahvistuneen

KPY teettää vuosittain riippumattoman ja ulkopuolisen tahon tekemän sijoitusanalyysin KPY:n osuuksien arvosta. Inderesin kesän aikana laatima sijoitusanalyysi julkaistiin 31.8.2021 Q2 osavuosikatsauksen yhteydessä. Analyysissaan Inderes arvioi KPY:n osuuden arvon kohonneen edellisvuodesta.

”KPY:n tapauksessa arvo muodostuu sijoituskohteiden yhteenlasketusta arvosta vähennettynä emoyhteisön nettoveloilla ja operatiivisilla kuluilla sekä sijoitusyhtiöalennuksella. Em. perusteilla asetamme KPY:n osuuden arvoksi nyt 28,0 euroa”, raportissa todetaan.

Arvoa kasvattivat edellisvuoteen erityisesti Voimatel Oy:n vahva tuloskäänne sekä KPY Novapolis Oy, joka on kasvanut merkittävästi viime vuonna valmistuneiden kiinteistöinvestointien myötä. Inderes arvioi kaikkien KPY-konsernin yhtiöiden arvon vahvistuneen.

Tutustu sijoitusanalyysiin tarkemmin.

Osuuden omistaja voi myydä osuuksia suoraan osuuksien ostajalle

Tästä avautuu kauppakirjan malli, jonka pohjalta osuuksien kaupan voi toteuttaa.

Huomioithan, että kauppakirja on ainoastaan malliversio, jota tulee täydentää tarvittavassa laajuudessa kunkin yksittäisen osuuksien kaupan osalta. Osuuskunta KPY ei vastaa miltään osin tällaisten kauppojen toteuttamisen oikeellisuudesta.

Osuuskunta KPY valaisin ja viherkasvi

KPY Sijoitus Oy ostaa KPY:n osuuksia 31.3.2022 saakka

KPY Sijoitus Oy:n hallitus on päättänyt, että se ostaa KPY:n  osuuksia 31.3.2022 saakka. Osuuksia voidaan tarvittaessa ostaa yksittäiseltä osuuden omistajalta samoilla ehdoilla kuin syksyn 2021 aikana:

– KPY Sijoitus voi ostaa osuuksia yksittäiseltä omistajalta hintaan 20 euroa/osuus.

– Yksittäiseltä omistajalta voidaan ostaa korkeintaan 2 000 osuutta 31.3.2022 mennessä.

– Mahdolliset ostot tehdään vähintään sadan (100) osuuden erissä, paitsi tilanteissa, joissa osuutensa myyvä omistaa alle sata osuutta. Mikäli alle sata osuutta omistava haluaa myydä kaikki osuutensa kerralla, KPY Sijoitus voi tarvittaessa hankkia ne.

Lue 22.3.2022 julkaistu tiedotteemme tästä linkistä

Sijoittaja- ja omistajainfo

Tutustu konsernimme hallinnointiin. Löydät hallinnointikoodin, palkka- ja palkkioselvitykset ja muut osuuden omistajille ja sijoittajille tärkeät tiedot kootusti yhdestä paikasta. Täältä löydät myös edustajiston kokousten ajankohdat ja pöytäkirjat.

Sijoittaja- ja omistajainfoon

Osuuskunta KPY valaisin valo varjo

Sijoitusstrategia

KPY – liike-elämänvoimaa

Olemme elinvoiman ja liike-elämän kiihdyttäjä, joka rakentaa yhteistyötä ja uusia yhteyksiä sekä kehittää ja kasvattaa omistusyhtiöitään.

Käymme parhaillaan läpi merkittävää strategista uudistumista. Konsernin visiossa ympärillämme toimii liike-elämän ekosysteemi, joka on yksi Suomen tunnetuimmista menestyjien kasvuympäristöistä. Ydintoimintomme jakautuvat kahteen toisiaan tukevaan strategiaan, KPY Momentum-strategiaan ja KPY Nova-strategiaan.

KPY Momentum -strategiassa olemme sitoutuneita nykyisten omistusyhtiöidemme kannattavan kasvun kehittämiseen. Osana strategiaa avaudumme lisäksi kasvu- ja arvoyhtiöiden vähemmistöomistajaksi. Tavoitteenamme on sijoittaa lähivuosina muun muassa perhe- tai yrittäjätaustaisiin, jo liiketoiminnan alkuvaiheen ohittaneisiin yhtiöihin, joilla on uskottava näkymä kasvulle ja omistaja-arvon kehittymiselle.

KPY Nova -strategiassa keskitymme ekosysteemien rakentamiseen erityisesti yhteisöllisessä ja joustavassa työ- ja opiskeluympäristö KPY Novapoliksessa. Tavoitteenamme on luoda Novapoliksesta modernin työpäiväkokemuksen edelläkävijä ja yhteisö, johon osaajat haluavat liittyä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi investoimme merkittävästi hybridityön mahdollistaviin työympäristöihin ja palveluihin.

KPY Momentum ja KPY Nova -strategioilla on vahva keskinäinen synergia liike-elämänvoiman vauhdittajana. Molemmat luovat omalla toiminnallaan lisäarvoa toisilleen.

Tutustu strategiaamme: Strategiaesitys, tiedote, video

Osuuskunta KPY kattovalaisin

Omistajalle

Onnittelut, käsissäsi on arvokasta ja tuottavaa omaisuutta

Omistajapalvelumme auttaa kaikissa osuuksiin liittyvissä kysymyksissä maanantaisin, tiistaisin ja keskiviikkoisin kello 9-15.

Omistajapalvelu puh. 017 369 7801, omistajapalvelu(at)kpy.fi