Sijoituksen verran parempi

Ympäristö, sosiaaliset vaikutukset ja hyvä hallintotapa ovat keskeisiä mittareita arvioidessamme sijoitustoimintaamme. Tavoitteemme on jatkuva ja kestävä arvonnousu, jota mittaamme omistustemme kokonaistuoton kehityksellä.

KPY-konserniin kuuluvat Enfo Oy ja Voimatel Oy. KPY Sijoitus Oy:n kautta Osuuskunta KPY omistaa 100 % KPY Novapolis Oy:stä, joka on satojen yritysten koti ja tuhansien ihmisten työympäristö. Konsernimme liikevaihto oli vuonna 2022 noin 247 miljoona euroa. Työllistämme noin 1 700 henkilöä.

 

KPY Sijoittajalle herokuva.
Sijoitttajalle

KPY:n edustajisto päätti 11.10.2022 osuuksien jakamisesta

Edustajisto päätti 11.10.2022 KPY:n osuuksien jakamisesta siten, että jokainen aiempi osuus jaettiin neljäksi osuudeksi. Osuuksien jakaminen toteutettiin käytännössä maksuttomalla osuusannilla. Siinä kullekin osuudenomistajalle annettiin maksutta uusia osuuksia osuudenomistajien omistamien osuuksien mukaisessa suhteessa siten, että kutakin osuutta kohti annettiin kolme (3) uutta osuutta. Osuuksien jakamisen johdosta osuuskunnan sääntöjen mukaista osuusmaksua muutettiin 0,085 eurosta 0,02125 euroon. Osuusmaksujen muodostama osuuspääoma pysyi muuttumattomana.

 Lue koko tiedote tästä linkistä

 

Osuuden omistaja voi myydä osuuksia suoraan osuuksien ostajalle

Tästä linkistä avautuu kauppakirjan malli, jonka pohjalta osuuksien kaupan voi toteuttaa.

Huomioithan, että kauppakirja on ainoastaan malliversio, jota tulee täydentää tarvittavassa laajuudessa kunkin yksittäisen osuuksien kaupan osalta. Osuuskunta KPY ei vastaa miltään osin tällaisten kauppojen toteuttamisen oikeellisuudesta.

Osuuskunta KPY valaisin ja viherkasvi

Osuuskorko

Tästä linkistä avautuu Osuuskunta KPY:n maksamat osuuspääoman korot vuodesta 2008 alkaen.

Sijoittaja- ja omistajainfo

Tutustu konsernimme hallinnointiin. Löydät hallinnointikoodin, palkka- ja palkkioselvitykset ja muut osuuden omistajille ja sijoittajille tärkeät tiedot kootusti yhdestä paikasta. Täältä löydät myös edustajiston kokousten ajankohdat ja pöytäkirjat.

Sijoittaja- ja omistajainfoon

Sijoitusstrategia

KPY – liike-elämänvoimaa

Olemme elinvoiman ja liike-elämän kiihdyttäjä, joka rakentaa yhteistyötä ja uusia yhteyksiä sekä kehittää ja kasvattaa omistusyhtiöitään.

Käymme parhaillaan läpi merkittävää strategista uudistumista. Konsernin visiossa ympärillämme toimii liike-elämän ekosysteemi, joka on yksi Suomen tunnetuimmista menestyjien kasvuympäristöistä. Ydintoimintomme jakautuvat kahteen toisiaan tukevaan strategiaan, Momentum-strategiaan ja Nova-strategiaan.

Momentum-strategiassa olemme sitoutuneita nykyisten omistusyhtiöidemme kannattavan kasvun kehittämiseen. Osana strategiaa avaudumme lisäksi kasvu- ja arvoyhtiöiden vähemmistöomistajaksi. Tavoitteenamme on sijoittaa lähivuosina muun muassa perhe- tai yrittäjätaustaisiin, jo liiketoiminnan alkuvaiheen ohittaneisiin yhtiöihin, joilla on uskottava näkymä kasvulle ja omistaja-arvon kehittymiselle.

Nova-strategiassa keskitymme ekosysteemien rakentamiseen erityisesti yhteisöllisessä ja joustavassa työ- ja opiskeluympäristö Novapoliksessa. Tavoitteenamme on luoda Novapoliksesta modernin työpäiväkokemuksen edelläkävijä ja yhteisö, johon osaajat haluavat liittyä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi investoimme merkittävästi hybridityön mahdollistaviin työympäristöihin ja palveluihin.

Momentum ja Nova -strategioilla on vahva keskinäinen synergia liike-elämänvoiman vauhdittajana. Molemmat luovat omalla toiminnallaan lisäarvoa toisilleen.

Tutustu strategiaamme:

Omistajalle

KPY:llä on vahvat 140-vuotiset juuret rohkeana ja uudistuvana yhteyksien rakentajana.

KPY on arvopohjainen monialakonserni, jonka omistaa noin 19 000 osuudenomistajan muodostama yhteisö.

KPY:n tavoitteena on edistää kasvua ja yhteistyömahdollisuuksia omaa toimialaansa laajemmin ympyröivään yhteiskuntaan: kotimainen omistajuus ja elinvoiman vahvistaminen Itä-Suomessa ja valtakunnallisesti.

KPY tarjoaa alustan valmiiksi hajautetuilla sijoituksilla. Kauttamme pääset mukaan kiinnostaviin sijoituskohteisiin, joita on harvoin tarjolla.

Omistajapalvelumme auttaa kaikissa osuuksiin liittyvissä kysymyksissä. Avoinna maanantaista torstaihin kello 9-15.

Omistajapalvelu puh. 017 369 7800 , omistajapalvelu(at)kpy.fi