Sijoituksen verran parempi

Ympäristö, sosiaaliset vaikutukset ja hyvä hallintotapa ovat keskeisiä mittareita arvioidessamme sijoitustoimintaamme. Tavoitteemme on jatkuva ja kestävä arvonnousu, jota mittaamme omistustemme kokonaistuoton kehityksellä. Sijoittajalle tämä tarkoittaa voittoa osuuskoron muodossa sekä nettoarvon nousua.

KPY-konserniin kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy sekä Vetrea Terveys Oy. KPY Sijoitus Oy:n kautta Osuuskunta KPY omistaa 100 % KPY Novapolis Oy:stä, joka on satojen yritysten koti ja tuhansien ihmisten työympäristö. Konsernimme liikevaihto oli vuonna 2020 noin 328,2 miljoona euroa. Työllistämme noin 2 500 henkilöä.

Sijoitttajalle

Osuuspääoman korko

Kannattavaa omistamista

KPY on tunnetusti vakaa omistuskohde. Osuuksien vuosittainen tuotto on ollut tyypillisesti noin 5-6 prosenttia osuuden arvosta.

Vuoden 2020 osuuspääoman korko

KPY:n edustajisto päätti 27.4.2021 kokouksessaan,  että osuuskorkoa viime vuodelta maksetaan vähintään yksi euro osuutta kohti. Se vastaa noin viittä prosenttia osuuden tämänhetkisestä arvosta. Osuuskorosta 0,5 euroa tulee maksuun 11.5. (täsmäytyspäivä 29.4.) ja 0,5 euroa 15.9. (täsmäytyspäivä 8.9.)

Osuuskoron maksu kahdessa erässä vahvistaa varautumista koronapandemian pitkittymiseen sekä antaa mahdollisuuksia rakennejärjestelyiden läpivientiin. Esitys ei sulje pois lisäosuukorkoa, jos portfoliossa tapahtuu vuoden aikana muutoksia.

Maksettavan osuuskoron määrä on yhteensä noin 5,5 miljoonaa euroa. Siitä Pohjois-Savon talousalueelle kohdistuu noin kolme miljoonaa euroa.

KPY:n sijoitusstrategia linjaa, että osuuskorkoa jaetaan omistajille kestävästi ja omistusyrityksien kilpailukyky säilyttäen. Päätetty osuuskorko vastaa konsernin tilikauden tulosta.

Tästä linkistä avautuu Osuuskunta KPY:n maksamat osuuspääoman korot vuodesta 2008 alkaen

Sijoitusanalyysi

Inderes arvioi KPY:n osuuden arvon vahvistuneen

KPY teettää vuosittain riippumattoman ja ulkopuolisen tahon tekemän sijoitusanalyysin KPY:n osuuksien arvosta. Inderesin kesän aikana laatima sijoitusanalyysi julkaistiin 31.8.2021 Q2 osavuosikatsauksen yhteydessä. Analyysissaan Inderes arvioi KPY:n osuuden arvon kohonneen edellisvuodesta.

”KPY:n tapauksessa arvo muodostuu sijoituskohteiden yhteenlasketusta arvosta vähennettynä emoyhteisön nettoveloilla ja operatiivisilla kuluilla sekä sijoitusyhtiöalennuksella. Em. perusteilla asetamme KPY:n osuuden arvoksi nyt 28,0 euroa”, raportissa todetaan.

Arvoa kasvattivat edellisvuoteen erityisesti Voimatel Oy:n vahva tuloskäänne sekä KPY Novapolis Oy, joka on kasvanut merkittävästi viime vuonna valmistuneiden kiinteistöinvestointien myötä. Inderes arvioi kaikkien KPY-konsernin yhtiöiden arvon vahvistuneen.

Tutustu sijoitusanalyysiin tarkemmin.

Osuuksien osto ja myynti

KPY Sijoitus voi ostaa KPY:n osuuksia 12.8. alkaen

Osuuskunta KPY:n tytäryhtiö KPY Sijoitus Oy voi tarvittaessa ostaa KPY:n osuuksia 12.8. alkaen. Taustalla on KPY:n osuuksien kauppapaikkaa ylläpitäneen Privanet Securities Oy:n jälkimarkkinapaikan toiminnan keskeytyminen. Toimenpiteellä turvataan KPY:n osuuksien vaihdantaa.

KPY Sijoitus Oy:n yhteystiedot osuuksien ostoon:

  • Puhelimitse palvelemme numerossa 044 369 7812. Numero on toiminnassa torstaina 12.8. kello 9-12. Huomioitavaksi! Jatkossa puhelinnumero on käytössä maanantaisin, tiistaisin ja keskiviikkoisin kello 9-12.
  • Sähköpostia voi lähettää: info@kpy.fi

Halutessasi myydä osuuksiasi tarvitsemme sinulta ainakin seuraavat tiedot:

  • Yhteystietosi
  • Myytävien osuuksien lukumäärä
  • Arvo-osuustilinumero (APKE-etuliite ja 35 merkkiä)
  • Huom! Kuolinpesiltä edellytämme perukirjan osakasluettelon vahvistamista (nykyisin Digi- ja viestintävirasto, aik. maistraatti). Lisätietoa tästä linkistä

KPY Sijoitus Oy voi ostaa osuuksia seuraavasti:

  • KPY Sijoitus voi ostaa osuuksia yksittäiseltä omistajalta hintaan 20 euroa/osuus.
  • Yksittäiseltä omistajalta voidaan ostaa korkeintaan 2 000 osuutta vuoden 2021 aikana.
  • Mahdolliset ostot tehdään vähintään sadan (100) osuuden erissä, paitsi tilanteissa, joissa osuutensa myyvä omistaa alle sata osuutta. Mikäli alle sata osuutta omistava haluaa myydä kaikki osuutensa kerralla, KPY Sijoitus voi tarvittaessa hankkia ne.
  • KPY Sijoitus ostaa loppuvuoden 2021 aikana osuuksia enintään kahden (2) miljoonan euron arvosta.

Poikkeustoimi, jolla turvataan osuuksien vaihdantaa

Osuuksien ostaminen on väliaikainen poikkeustoimi, jonka tavoitteena on turvata osuuksien vaihdantaa etenkin pienomistajille tämänhetkisessä poikkeustilanteessa.

Väliaikaisen toimintamallin aikana rakennetaan pysyvämpi ja joustavampi tapa osuuksien vaihdantaan. KPY tulee tulevaisuudessakin turvaamaan osuuksien vaihdannan eikä omistajilla ole tarvetta hätiköidyille ratkaisuille.

Osuuksien ostamisella haluamme taata osuudenomistajillemme mahdollisuuden turvalliseen osuuksien myyntiin, mikäli omistajan tulee saada omistuksensa realisoiduksi, eikä hän voi syystä tai toisesta odottaa osuuksien vaihdannan turvaamiseksi toteutettavaa pidemmän aikavälin ratkaisua. Asian valmistelussa on kiinnitetty erityistä huomiota KPY:n laajaan ja monipuoliseen omistajakuntaan, johon kuuluu myös suuri joukko pitkäaikaisia pienomistajia.

Omistajat voivat aina tehdä kauppaa omistamillaan osuuksilla myös omatoimisesti. KPY:n kotisivuilla on tätä varten kauppakirjan malli, jota omistajat voivat hyödyntää kaupankäynnissään. Lisäksi sivuilta on saatavilla malli lahjakirjasta, jos omistaja haluaa lahjoittaa osuutensa esimerkiksi perillisilleen.

Lue lisää aiemmista tiedotteistamme
Tiedote 6.8.2021
Tiedote 28.6.2021

Osuuskunta KPY valaisin ja viherkasvi

Sijoittaja- ja omistajainfo

Tutustu konsernimme hallinnointiin. Löydät hallinnointikoodin, palkka- ja palkkioselvitykset ja muut osuuden omistajille ja sijoittajille tärkeät tiedot kootusti yhdestä paikasta. Täältä löydät myös edustajiston kokousten ajankohdat ja pöytäkirjat.

Sijoittaja- ja omistajainfoon

Osuuskunta KPY valaisin valo varjo

Sijoitusstrategia

KPY:n ydintoiminnot jakautuvat kahteen toisiaan tukevaan strategiaan, Nova- ja portfoliostrategiaan.

Osuuskunta KPY kattovalaisin

Omistajalle

Onnittelut, käsissäsi on arvokasta ja tuottavaa omaisuutta

Omistajapalvelumme auttaa kaikissa osuuksiin liittyvissä kysymyksissä.

Omistajapalvelu puh. 0800 393 005 arkisin kello 9-15.