KPY Sijoitus Oy ostaa KPY:n osuuksia syyskuusta alkaen

Uutiset

28.06.2021 12:00

KPY UUTISET

KPY Sijoitus Oy ostaa KPY:n osuuksia syyskuusta alkaen

Kyseessä on väliaikainen toimintamalli, jonka avulla KPY turvaa omistajilleen osuuksiensa myynnin mahdollisuuden lähikuukausien ajan.

Osuuskunta KPY:n tytäryhtiö KPY Sijoitus Oy käynnistää KPY:n osuuksien ostot, koska osuuksien kauppapaikkana aiemmin toiminut Privanet Securities Oy on keskeyttänyt jälkimarkkinapaikan toiminnan. Keskeyttämisen taustalla on markkinapaikan toimilupaan liittyvät epäselvyydet. Toimenpiteellään KPY haluaa turvata osuuksien vaihdannan.

Edustajiston puheenjohtaja Pekka Kantanen sanoo, että KPY:llä ei ole tarkoitus laajentaa toimintaansa arvopapereiden välittämiseen.

”Osuuksien ostamisessa on kyse tilapäisestä poikkeustoimesta Privanet Securities Oy:n välitystoiminnan keskeydyttyä. Osuuskunnan osuuksien omistajalle on taattava turvallinen toimintamalli hänen halutessaan myydä osuuksia”, Kantanen painottaa.

KPY muistuttaa, että omistajat voivat aina tehdä kauppaa omistamillaan osuuksilla myös omatoimisesti. KPY:n kotisivuilla (www.kpy.fi) on tätä varten kauppakirjan malli, jota omistajat voivat hyödyntää kaupankäynnissään. Lisäksi sivuilta on saatavilla malli lahjakirjasta, jos omistaja haluaa lahjoittaa osuutensa esimerkiksi perillisilleen.

Omatoimimisen kaupankäynnin lisäksi KPY haluaa turvata vaihtoehtoisen mahdollisuuden osuuksien myyntiin. KPY Sijoitus Oy voi ostaa KPY:n osuuksia 1.9.2021 alkaen seuraavasti:

KPY Sijoitus voi ostaa osuuksia yksittäiseltä omistajalta hintaan 20 €/osuus. Yksittäiseltä omistajalta voidaan ostaa korkeintaan 2 000 osuutta vuoden 2021 aikana. Mahdolliset ostot tehdään vähintään sadan (100) osuuden erissä, paitsi tilanteissa, joissa osuutensa myyvä omistaa alle sata osuutta. Mikäli alle sata osuutta omistava haluaa myydä kaikki osuutensa kerralla, KPY Sijoitus voi tarvittaessa hankkia ne.

KPY Sijoitus ostaa loppuvuoden 2021 aikana osuuksia enintään kahden (2) miljoonan euron arvosta. Käytännön järjestelyistä tiedotetaan tarkemmin elokuun aikana.

”Ennen syyskuuta emme ota vastaan tähän liittyviä tarjouksia”, KPY-konsernin toimitusjohtaja Anssi Lehikoinen täsmentää.

KPY Sijoitus voi myös myydä osuuksia omistajarakenteen kehittämiseksi ja osuuksien vaihdantaa turvatakseen.

KPY painottaa, että se tulee turvaamaan osuuksien vaihdannan mahdollisuuden tulevaisuudessakin, eikä omistajilla ole tarvetta hätiköidyille ratkaisuille.

”Väliaikaisen toimintamallin aikana saamme aikaa rakentaa pysyvämmän toimintatavan osuuksien vaihdantaan”, Lehikoinen kertoo.

”Uskomme, että KPY tulee jatkossa olemaan yhä kiinnostavampi omistuskohde sijoittajille, jotka jakavat KPY:n arvomaailman. Entistä useammalle on kilpailukykyisen tuoton lisäksi tärkeää, että sijoituskohde tuottaa omalla toiminnallaan hyvinvointia ja elinvoimaa. Arvopohjaiseen, vakaata tuottoa hakevaan sijoittamiseen KPY istuu erinomaisesti”, KPY:n hallituksen puheenjohtaja Tarja Tikkanen kertoo.

Kauppa- ja lahjakirjojen mallit: https://www.kpy.fi/omistajalle/usein-kysytyt-kysymykset/

 

Lisätietoa:

KPY:n toimitusjohtaja Anssi Lehikoinen anssi.lehikoinen@kpy.fi tai 050 328 2648
KPY:n hallituksen puheenjohtaja Tarja Tikkanen tarja.tikkanen@kpy.fi tai 0400 185 926
KPY:n edustajiston puheenjohtaja Pekka Kantanen pekka@kantanen.net tai 044 355 8998

 

KPY – LIIKE-ELÄMÄNVOIMA

KPY on elinvoiman ja liike-elämän kiihdyttäjä. Rakennamme yhteistyötä ja uusia yhteyksiä sekä kehitämme ja kasvatamme omistusyhtiöitämme. Olemme yksi alueemme suurimmista työllistäjistä ja elinkeinoelämän vaikuttajista.

KPY:n omistavat noin 20 000 Osuuskunta KPY:n jäsentä, joista suurin osa asuu Kuopion alueella. Toimimme emoyhteisönä konsernissa, johon kuuluvat KPY Novapolis Oy, Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy sekä KPY Sijoitus Oy. Työllistämme noin 2 500 henkilöä.

KPY:n edustajiston puheenjohtaja Pekka Kantanen.