KPY:n hallituksen pj Tarja Tikkanen Boardman Oy:n partneri

Uutiset

04.12.2020

KPY UUTISET

KPY:n hallituksen pj Tarja Tikkanen Boardman Oy:n partneriksi

Boardman Oy:n hallitus on nimittänyt KPY-konsernin hallituksen puheenjohtajan Tarja Tikkasen (OTK, varatuomari) Boardmanin partneriksi. Uusia partnereita nimetään arvostettuun hallitustyöskentelijöiden ja omistajien verkostoon vain harvakseltaan ja Tikkanen on ensimmäinen partneri Kuopion alueelta.

Boardman on partnereiden omistama voittoa jakamaton osaamisverkosto. Sillä on keskeinen rooli suomalaisen omistajuuden, hallitustyöskentelyn ja johtamisen kehittämisessä sekä päätöksentekijöiden verkottamisessa.

”Tikkanen on yksi niistä harvoista päätöksentekijöistä, joka on paneutunut tuloksellisesti koko omistaja – hallitus – johto -ketjun kehittämiseen johtaessaan KPY-konsernin hallitusta. Hän on osaava, tavoitteellinen ja hyvän yhteistyökyvyn omaava kehittäjä”, Boardman Oy:n perustajaosakas Mikko Haapanen taustoittaa nimitystä.

Partnereita on kaikkiaan kuusikymmentä ja uusia nimetään vain, jos paikkoja vapautuu. Joukossa on useita tuttuja päätöksentekijöitä yritysmaailman ja julkisen sektorin huipulta Anne Berneristä Taavi Heikkilään sekä Lauri Ratiasta Jussi Pajuseen.

Partnerit osallistuvat aktiivisesti Boardmanin osaamisen kehittämiseen sekä esimerkiksi julkaisujen ja valmennusten toteuttamiseen.

”Tikkanen täydentää hyvin Boardmanin osaamista. Hän on osoittanut poikkeuksellista kyvykkyyttä yhtiöiden omistajastrategioiden, hallitustyöskentelyn sekä omistajien, hallituksen ja johdon muodostamien päätöksentekoketjujen uudelleen organisoinnissa”, Haapanen kiittää.

Rahoitusalan johtotehtävissä monipuolista uraa tehnyt Tikkanen toimii hallituksen puheenjohtajana KPY-konsernissa sekä KPY Novapoliksessa. Viime vuodet hän on panostanut KPY:n omistajuuden ja hallitustyön kehittämiseen.

KPY on merkittävä itäsuomalainen konserni, jolla on lähes 20 000 omistajaa ja tytäryhtiöinään Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy sekä KPY Novapolis Oy. Yli 300 miljoonaa euroa vaihtavassa konsernissa työskentelee lähes 2 600 ammattilaista.

”Monialainen konserni on merkittävän uudistumisen ääressä. Otamme juuri nyt isoja kehitysaskeleita sekä konsernitasolla että kaikissa omistusyhtiöissämme. On valtavan motivoivaa kehittää kulttuuriamme siten, että johtamisen koko ketju vie uudistumistamme tuloksekkaasti samaan suuntaan. Tämä vaatii erityistä paneutumista omistajaohjaukseen, hallituksen strategiatyöskentelyyn ja yhtiöiden operatiivisen johdon tukemiseen”, Tikkanen kertoo.

Työssä onnistumiseen Boardman tarjoaa paljon lisäarvoa. ”Boardmanin toimintaan osallistuminen on tuonut paljon uusia kontakteja ja kartuttanut omaa ymmärrystäni hallitustyöstä”, Tikkanen toteaa. Hänen partneruutensa edistää Boardmanin verkottumista laajemminkin Kuopion talousalueen yritysten kanssa.

KPY:n ohella Tikkanen on Savon Voiman ja Savon Energiaholding Oy:n hallituksen jäsen.

Lisätetoa:
Tarja Tikkanen, KPY:n hallituksen puheenjohtaja: 0400 185 926 / tarja.tikkanen@kpy.fi
Mikko Haapanen, Boardman Oy:n perustajaosakas ja kunniapuheenjohtaja: 0400 702 256 / mikko.haapanen@boardman.fi

Tarja Tikkanen