KPY:n hallitus esittää 4,4 milj. euron osuuskoron maksua

Uutiset

25.05.2020

KPY UUTISET

KPY:n hallitus esittää 4,4 milj. euron osuuskoron maksua

Osuuskunta KPY:n hallitus päätti 25.5. pitämässään kokouksessa esittää KPY:n edustajiston varsinaiselle kokoukselle, että osuuspääoman korkoa maksettaisiin vuodelta 2019  0,80 euroa osuudelta eli yhteensä noin 4,4 miljoona euroa.

Osuuskunta KPY:n edustajisto päättää koron maksusta 4.6. pidettävässä kokouksessa. Osuuskoron täsmäytyspäivä on 8.6.2020 ja maksupäivä 16.6.2020. Esitetty osuuskoron määrä on hieman yli puolet Osuuskunta KPY:n viime tilikauden 8,6 milj. euron voitosta.

Aiemmassa 2.4. pitämässään kokouksessa KPY:n hallitus katsoi, että koronavirusepidemiasta johtuvan taloudellisen epävarmuuden takia osuuspääoman koron maksusta oli sen hetkisessä tilanteessa syytä pidättäytyä.

KPY-konsernissa on tämän jälkeen vahvistettu aktiivisilla toimenpiteillä yhtiöiden maksuvalmiutta ja edellytyksiä jatkaa konsernin liiketoimintojen harjoittamista mahdollisimman normaalisti. Korona-epidemialla ei ole toistaiseksi ollut merkittäviä vaikutuksia konsernin liiketoimintoihin.  Osuuskunta KPY:n maksuvalmius on tällä hetkellä hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan osuuskunnan maksukykyä.

Osuuskunta KPY:n noin 20 000 omistajasta valtaosa asuu Pohjois-Savossa. Osuuskoron maksun toivotaan osaltaan piristävän alueen taloutta haasteellisissa olosuhteissa.

Osuuskunta KPY toimii emoyhteisönä konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj (omistusosuus 87 %), Voimatel Oy (100 %) ja Vetrea Terveys Oy (100 %), KPY Sijoitus Oy (100 %) ja Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteeni (100 %). KPY Sijoitus omistaa kokonaan KPY Novapolis Oy:n.