KPY:n tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2019

Uutiset

02.04.2020 12:48

KPY UUTISET

Osuuskunta KPY:n tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2019

Vuosi 2019 lyhyesti    

KPY-konsernissa tapahtui merkittäviä yritysjärjestelyitä vuoden aikana – RopoHold Oy:n osakkeet myytiin helmikuussa ja Technopolis Kuopio Oy:n koko osakekanta hankittiin syyskuussa. Yhtiön nimeksi muutettiin KPY Novapolis Oy.

KPY Novapolis on markkinajohtaja Kuopion alueen toimitilapalveluissa. Yhtiö omistaa ja hallinnoi 70 000 m2:n kiinteistökokonaisuutta Kuopion kasvun keskuksessa Savilahdessa. Yhtiön 20 hengen organisaatio tuottaa asiakaslähtöisiä palveluja yli 200 asiakasyritykselle, oppilaitoksille ja julkisille yhteisöille.

– KPY Novapoliksesta muodostui KPY:n toiminnan ydin, joka tuottaa vakaata kassavirtaa osuuskoron maksuun ja tarjoaa mahdollisuuden vahvaan alueen ja palvelutarjonnan kehittämiseen. Kotimainen ja alueellinen omistajuus otettiin erittäin myönteisesti vastaan sekä asiakaskunnassa että sidosryhmissä, toteaa Osuuskunta KPY:n ja KPY Novapoliksen hallituksen puheenjohtaja Tarja Tikkanen.

– KPY Novapoliksen hankkiminen oli mahdollista onnistuneiden yritys- ja rahoitusjärjestelyiden ketjun ansiosta. Pystyimme alkuvuonna vapauttamaan pääomia myymällä Ropo Hold Oy:n osakkeet, jonka jälkeen toteutimme silloisen Technopolis Kuopio Oy:n uudelleenrahoituksen. Technopolis Kuopion pääomistajan vaihdos ja KPY:n aktiivisuus avasi ainutkertaisen mahdollisuuden nykyisen KPY Novapoliksen hankkimiseen, KPY:n toimitusjohtaja Lauri Kerman kertoo.

Osuuskunta KPY -konsernin liikevaihto laski hieman edellisvuodesta. Konsernissa keskityttiin kannattavuuden kohentamiseen ja kestävän liiketoimintapohjan rakentamiseen.

Tuloskehitys
Emoyhteisö Osuuskunta KPY:n tilikauden voitto oli 8,6 (8,5) milj. euroa. Tulos muodostui pääosin KPY Sijoitus Oy:n 9,4 (7,5) milj. euron osinkotuotosta. Emoyhteisön osuuskohtainen tulos oli 1,55 (1,54) euroa.

Osuuskunta KPY-konsernin liikevaihto oli tilikaudella 284,2  (288,8) milj. euroa. Konsernin käyttökate oli 2,0 (2,3) milj. euroa eli 0,7 % (0,8 %) liikevaihdosta. Osuuskunta KPY -konsernin raportoidessa tilinpäätöksensä FAS:n mukaisesti tulosta rasittivat konserniliikearvon poistot 6,6 (7,4) milj. euroa. Konsernin liiketulos painui tappiolle –6,4 milj. euroon (liiketulos –7,1 milj. euroa). Konsernin tilikauden voitto oli 24,6 milj. euroa (tappio -8,2) milj. euroa. Tilikaudella rahoitustuottoja kasvatti RopoHold Oy:n osakkeiden myyntivoitto.

Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä
Osuuskunnan hallitus katsoo, että koronavirusepidemiasta johtuvaan, vallitsevaan taloudelliseen tilanteeseen liittyvän epävarmuuden takia osuuspääoman koron maksusta on syytä pidättäytyä. Osuuspääoman koron maksusta pidättäytymällä turvataan nopeasti muuttuvassa tilanteessa tytäryhtiöiden maksuvalmiutta ja samalla osuuskunnan strategisten tavoitteiden toteuttamista.

Hallitus esittää edustajiston varsinaiselle kokoukselle, että osuuskorkoa ei makseta tilikaudelta 2019.

Koronavirusepidemian aiheuttaman epävarmuuden väistyttyä edustajiston kokous voi päättää myöhemmin tänä vuonna mahdollisesti maksettavasta osuuspääoman korosta.

Konsernin rakenne      
Osuuskunta KPY toimi emoyhteisönä konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj (omistusosuus 85 %), Voimatel Oy (100 %) ja Vetrea Terveys Oy (100 %), KPY Sijoitus Oy (100 %) ja Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokap-teeni (100 %). KPY Sijoitus omistaa kokonaan KPY Novapolis Oy:n.

Lue lisää tilinpäätöstiedotteesta 2019