Osavuosikatsaus: KPY-konsernin tuloksentekokyky parantui

Uutiset

31.08.2021

KPY UUTISET

Osavuosikatsaus: KPY-konsernin tuloksentekokyky parantui

Vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla KPY-konsernin operatiivinen tuloksentekokyky parantui kaikissa konsernin yhtiöissä edellisvuoteen verrattuna. Suunta on oikea, mutta kannattavuuden parantaminen on edelleen välttämätöntä.

Konsernin liikevaihto kuluvan vuoden tammi – kesäkuussa oli 147,2 milj. euroa, mikä vastaa edellisvuoden vastaavan jakson tasoa. Konsernin kannattavuus parantui edelliseen vuoteen nähden: liikevoitto katsauskaudella oli 5,4 milj. euroa (-2,2 milj. euroa).  

Konsernin liikevoitto sisältää yritysjärjestelyihin ja kertaluonteisiin omaisuuden arvonalennuskirjauksiin liittyviä eriä nettomääräisesti noin 5 milj. euroa. ”Kertaluonteisista eristä huolimatta konsernin operatiivinen kannattavuus parantui edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Kannattavuuden parantaminen on kuitenkin edelleen välttämätöntä ja keskeinen tavoitteemme. Se edellyttää strategiamme mukaisesti rakenteellisten uudistusten jatkamista omistusyhtiöissämme”, toimitusjohtaja Anssi Lehikoinen kommentoi.  

Konsernin katsauskauden nettotulos rahoituskulujen ja verojen jälkeen oli 1,2 milj. euroa (2 milj. euroa). Vertailujaksolla vuonna 2020 konsernin nettotulokseen vaikutti keskeisesti Elisan osakkeista kirjattu myyntivoitto noin 10 milj. euroa.  

KPY Novapoliksen liikevoitto katsauskaudella oli 3,7 milj. euroa (3,1 milj. euroa) kannattavuuden pysyessä hyvällä tasolla. ”Vuokrauksemme on jatkunut vahvalla uralla. Voi sanoa, että Novapolis on uinut vastavirtaan koronatilanteessa, joka haastaa voimakkaasti toimitilamarkkinaa. Tavoitteemme on olla talousalueen vetovoimaisin työympäristö tulevaisuudessakin. Siksi investoimme merkittävästi työn muutoksen mahdollistamiseen”, myös KPY Novapoliksen toimitusjohtajana toimiva Lehikoinen kertoo.  

Enfon liikevoitto ilman kesäkuussa myytyä Zuite Business Consultingin liiketoimintaa oli -2,1 milj. euroa (-0,9 milj. euroa). Enfon tulosta katsauskaudella rasitti erityisesti kertaluonteisten varausten kirjaaminen. Sen sijaan tulokseen vaikutti positiivisesti koronapandemian vuoksi tehdyt säästötoimenpiteet. Alaskirjaukset huomioiden Enfon kokonaiskannattavuus pysyi edellisen vuoden tasolla, mutta operatiivisen liiketoiminnan kannattavuus parantui hieman.  

Vetrean liikevoitto katsauskaudella oli -0,9 milj. euroa (-2,0 milj. euroa). Vetrean operatiivinen kannattavuus parantui mittavien toimenpiteiden ansiosta edellisvuodesta, mutta koronapandemian pitkittyminen rasittaa edelleen merkittävästi etenkin Vetrean kuntoutusliiketoimintaa. Samanaikaisesti osavuosikatsauksen kanssa KPY tiedotti Vetrea Terveys Oy:n koko osakekannan myynnistä.  

Voimatel on jatkanut vuonna 2020 alkanutta myönteistä tulosuraansa. Voimatelin liikevoitto katsauskaudella oli -0,6 milj. euroa (-1,0 milj. euroa). Merkittävä osa Voimatelin tuloksesta painottuu perinteisesti vuoden toisella puoliskolle. ”Voimatel on säilyttänyt taloudellisen kyvykkyytensä. Yhtiön tekeminen on ennustettavaa ja hyvin hallinnassa”, Lehikoinen toteaa.

Lue lisää KPY-konsernin KPY Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2021

Lisätietoa:
Toimitusjohtaja Anssi Lehikoinen: anssi.lehikoinen@kpy.fi, 050 328 2648
Talousjohtaja Jenni Ahava: jenni.ahava@kpy.fi, 040 563 6183

 KPY – LIIKE-ELÄMÄNVOIMA

KPY on elinvoiman ja liike-elämän kiihdyttäjä. Rakennamme yhteistyötä ja uusia yhteyksiä sekä kehitämme ja kasvatamme omistusyhtiöitämme. Olemme yksi alueemme suurimmista työllistäjistä ja elinkeinoelämän vaikuttajista.KPY:n omistavat noin 20 000 Osuuskunta KPY:n jäsentä, joista suurin osa asuu Kuopion alueella. Toimimme emoyhteisönä konsernissa, johon kuuluvat KPY Novapolis Oy, Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy sekä KPY Sijoitus Oy. Työllistämme noin 2 500 henkilöä.