KPY etsii aktiivisesti uusia omistuskohteita

Uutiset

04.03.2022

KPY UUTISET

KPY etsii aktiivisesti uusia omistuskohteita – Kirsi Huusko on aloittanut KPY-konsernin sijoitusjohtajana

 KPY-konsernin sijoitusjohtajana helmikuussa 2022 aloittanut Kirsi Huusko etsii KPY:n Momentum-strategian mukaisesti uusia omistuskohteita laajasti kotimaisesta yrityskentästä. Huuskon ja KPY:n katse kohdistuu liiketoiminnan alkuvaiheen ohittaneisiin yhtiöihin, joilla on uskottava näkymä kasvulle ja omistaja-arvon kehittymiselle.

KPY on arvopohjainen, suomalaista omistajuutta tukeva kumppani, joka sitoutuu omistusyhtiöidensä jatkuvaan kehittämiseen. KPY julkaisi lokakuussa 2021 Momentum-strategiansa ja nimitti joulukuussa 2021 Kirsi Huuskon johtamaan KPY-konsernin omistussalkun kasvattamista. Momentum -strategiassa KPY on sitoutunut nykyisten omistusyhtiöiden jatkuvaan kehittämiseen. Lisäksi KPY etsii aktiivisesti yrityksiä, joiden kasvua KPY voisi tulevaisuudessa vähemmistöomistajana tukea ja rahoittaa.

”Potentiaalisen kohdeyhtiömme vuosittainen liikevaihto on muutamasta miljoonasta noin 50 miljoonaan euroon. Voimme siis tehdä suurempiakin ostoja ja tavoitteenamme on ensivaiheessa 20–30 prosentin omistus yhtiöstä. Emme aseta toimialakohtaisia rajoituksia kohdeyhtiöille, mutta etsimme vahvaan osaamiseen perustuvia yrityksiä, jolla on uskottava kasvun näkymä ja potentiaali arvonnousulle”, kiteyttää Kirsi Huusko.

Huuskolla on vahva tausta yritysmaailmassa pankkisektorilta sekä kasvuyritysten kanssa työskentelystä.

­”Kansantaloustieteilijänä huomioni kiinnittyy erityisesti mahdollisuuksiin kasvaa ja kasvattaa arvonlisäystä Suomeen. Maamme tuottavuuskehitys on perinteisiä vertailumaita, kuten Ruotsia, heikompi ja tuottavuutemme ei nouse vertailumaiden tahdissa. Velvollisuutemme on viedä Suomea eteenpäin ja luoda tulevaa hyvinvointiyhteiskuntaa arvopohjaisesti. Yrittämisen arvostus on kasvanut ja yrittäjät haluavat tuottaa hyvää ympärilleen yritystoimintansa kautta.

Samalla he saattavat esimerkiksi kokea yksinäisyyttä kasvuhaasteen kanssa ja pohtia, miten turvata yrityksen tulevaisuus parhaalla mahdollisella tavalla tilanteissa, joissa kasvu vaatii myös investointeja. Toki painetta oman pääoman ehtoisen rahoituksen lisäykseen voi tulla myös esimerkiksi pankeilta investointien rahoituksen yhteydessä. KPY voi toimia kasvun mahdollistajana ja kumppanina monenlaisissa tilanteessa. Keskityn erityisesti kasvattamaan KPY:n omistussalkkua kumppanina, jonka kanssa yrittäjä voi tehdä seuraavan kasvuloikan ilman perinteiseen pääomasijoittamiseen liittyvää horisontissa siintävää exit-tavoitetta”, jatkaa Huusko.

KPY tarjoaa omistusyhtiöilleen erinomaisen alustan ja kasvun mahdollisuuksia aktiivisuutensa ja laajan verkostonsa ansiosta. Omistajilleen KPY tarjoaa puolestaan äärimmäisen mielenkiintoisen portfolion yhtiöitä, joiden omistaminen ei muuten olisi mahdollista.

Lue lisää tästä tiedotteesta

Tästä pääset tutustumaan KPY Momentumin verkkosivulle

Lisätietoa
Kirsi Huusko, sijoitusjohtaja
kirsi.huusko(at)kpy.fi
Puhelin: 040 355 6629

Seuraa myös:
Osuuskunta KPY:n Facebook
Osuuskunta KPY | LinkedIn