KPY:n edustajisto 2023-2025

KPY:llä on noin 19 000 jäsentä. Sen vuoksi jäsenten päättämisoikeutta käyttää osuuskunnan jäsenten kokouksen sijasta jäsenten valitsema edustajisto.

Osuuskunta KPY

Edustajisto on KPY:n ylin päättävä elin, jonka kautta jäsenet osallistuvat osuuskunnan ohjaukseen ja valvontaan

Edustajistoomme kuuluu kolmekymmentä edustajaa. Edustajiston vaalit pidetään kolmen vuoden välein ja vaalissa valitaan 15 edustajaa erovuoroisten tilalle. Edustajiston vaalit pidettiin 6.-27.10.2022.
Tästä avautuu vaalitulos.

Tästä pääset lukemaan ”KPY:n edustajisto nuorentuu” -uutisen (sisältää myös lisätietoa äänestysprosentista ja äänimääristä)

Edustajiston tehtäviä ovat muun muassa edustajiston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta sekä osuuskunnan hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta.

Lisäksi edustajisto päättää asioista, jotka koskevat liiketoiminnan merkittävää supistamista tai laajentamista taikka yritysmuodon ja -rakenteen olennaista muuttamista, päättää hallitukselle annettavista ohjeista asioissa, jotka ovat periaatteellisesti tärkeitä ja laajakantoisia, sekä käsittelee hallituksen selostukset osuuskunnan liiketoiminnan suuntaamiseksi tehdyistä suunnitelmista ja rahoitusnäkymistä.

Lisätietoa: KPY:n edustajiston puheenjohtaja Antti Haapakorva, puh. 044 056 7444, sähköposti antti.haapakorva@talentree.fi.

Edustajiston seuraava kokous pidetään loppu vuodesta 2023.

Edustajiston kokousten pöytäkirjoja
4/2023
3/2023
2/2023
1/2023
4/2022
3/2022
2/2022
1/2022
5/2021
4/2021
3/2021
2/2021
1/2021

Edustajiston puheenjohtajisto

Antti Haapakorva
Edustajiston puheenjohtaja 2023 alkaen
Puh. 044 056 7444
antti.haapakorva(at)talentree.fi

Omistaa 100 kpl KPY:n osuuksia.

Aleksi Eskelinen
Edustajiston 1. varapuheenjohtaja
Puh. 044 370 4306
aleksi.eskelinen(at)gmail.com

Omistaa 800 kpl KPY:n osuuksia.

Tuula Väätäinen
Edustajiston 2. varapuheenjohtaja
Puh. 050 511 3018
tuula.vaatainen(at)eduskunta.fi

Omistaa 800 kpl KPY:n osuuksia.

Markku Söderström
Edustajiston 3. varapuheenjohtaja
Puh. 044 536 3711
markku.soderstrom(at)dnainternet.net

Omistaa 6 000 kpl KPY:n osuuksia.

Edustajiston muut jäsenet

Tuukka Eloranta

Omistaa 1 600 kpl KPY:n osuuksia.

Hannu Isotalo

Omistaa 5 600 kpl KPY:n osuuksia.

Tiina Kaartinen

Omistaa 4 kpl KPY:n osuuksia.

Pekka Kantanen

Omistaa 2 456 kpl KPY:n osuuksia.

Veijo Karkkonen

Omistaa 400 kpl KPY:n osuuksia.

Sirpa Karppi

Omistaa 2 000 kpl KPY:n osuuksia

Kalle Keinänen

Omistaa 400 kpl KPY:n osuuksia.

Antti Kivelä

Omistaa 40 kpl KPY:n osuuksia.

Hannu Kokki

Omistaa 400 kpl KPY:n osuuksia.

Heikki Konttinen

Omistaa 400 kpl KPY:n osuuksia.

Laura Meriluoto

Omistaa 20 kpl KPY:n osuuksia.

Markku Miettinen

Omistaa 2 800 kpl KPY:n osuuksia.

Pirjo Niemitz

Omistaa 400 kpl KPY:n osuuksia.

Kari Ojala

Omistaa 400 kpl KPY:n osuuksia.

Sakari Pääkkö

Omistaa 40 kpl KPY:n osuuksia

Hannu Palsola

Omistaa 400 kpl KPY:n osuuksia.

Matti Pietikäinen

Omistaa 400 kpl KPY:n osuuksia.

Riitta Raatikainen

Omistaa 400 kpl KPY:n osuuksia.

Ilkka Raninen

Omistaa 200 kpl KPY:n osuuksia.

Merja Rautiainen

Omistaa 400 kpl KPY:n osuuksia.

Neeta Röppänen

Omistaa 196 kpl KPY:n osuuksia.

Tuula Savolainen

Omistaa 400 kpl KPY:n osuuksia.

Kati Sweeney

Omistaa 12 kpl KPY:n osuuksia.

Jaana Turunen

Omistaa 400 kpl KPY:n osuuksia.

Erkki Virtanen

Omistaa 1 200 kpl KPY:n osuuksia.

Eero Wetzell

Omistaa 800 kpl KPY:n osuuksia.