Toimitusjohtajan katsaus: Missä strategian toteuttamisessa mennään

Uutiset

16.05.2024 14:52

KPY UUTISET

Vuonna 2020 KPY uudisti strategiansa, ja konsernin ydintoiminnot jaettiin kahteen toisiaan tukevaan strategiaan: Momentumiin ja Novaan. KPY:n toimitusjohtaja Anssi Lehikoinen kertoo, missä strategian toteuttamisessa mennäään.

”Momentum-strategiamme keskiössä on ollut viime vuonna Voimatelin, Enfon ja Epicalin liiketoimintojen kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen. Olemme muun muassa keventäneet hallintoa, kehittäneet myyntiä ja keskittäneet tiettyjä yhteisiä toimintoja, kuten lakiasiat, konsernille. Keskitymme tänä vuonna yhtiöiden liiketoimintojen vahvistamiseen,” Lehikoinen kertoo.

”Yksi merkittävistä askelista oli myös irtaantuminen sähköverkkoliiketoiminnasta, mikä mahdollistaa Voimatelin keskittymisen kannattavaan tietoverkkoliiketoimintaan,” hän lisää.

Haussa mielenkiintoisia kasvuyhtiöitä

Momentum-strategian mukaisesti KPY tekee sijoituksia kasvu- ja arvoyhtiöihin ympäri Suomea. Lehikoinen korostaa, että Momentumin toteuttaminen vähemmistöomistusten osalta on vasta alkuvaiheessa.

”Uusia vähemmistösijoituksia ei ole tarkoituksella tehty, vaan painopiste on ollut Voimatelin ja Enfon tuloskunnon tervehdyttämisessä. Tavoitteena on tänä vuonna edetä strategian toteuttamisessa vaiheittain ja etsiä sopivia yhtiöitä portfolioon,” Lehikoinen selventää.

Novapolis yhteisön rakentajana

Nova-strategiassa KPY keskittyy ekosysteemien rakentamiseen erityisesti Novapoliksessa. Toimintamallia ja tarjoamaa on uudistettu rohkeasti. Tavoitteena on luoda Novapoliksesta modernin työpäiväkokemuksen edelläkävijä ja yhteisö, johon osaajat haluavat liittyä. Lehikoisen mukaan Nova-strategia etenee suunnitelmien mukaisesti, ja Novapoliksen erinomainen tulos ylitti odotukset.

”Nova-strategian toteuttamisessa olemme jo pitkällä. Novapolis on uudistunut merkittävästi ja vahvistanut kilpailukykyään. Se ei ole pelkästään toimitilaa, vaan aktiivinen yhteisön rakentaja, joka tukee yritysten kasvua. Koodikoulu on tästä hyvä esimerkki,” Lehikoinen taustoittaa.

Vastuullisuus keskiössä

Koodikoulu liittyy vahvasti myös vastuullisuuteen, joka on keskeinen kehityshanke KPY:lle.

“Teema on meille luonteva. KPY:llä on pitkä historia sosiaalisen vastuun kantajana,” Lehikoinen taustoittaa.

Vastuullisuus korostuu jatkuvasti enemmän myös konsernin yhtiöissä ja asiakkaiden odotuksissa. Yhdessä tytäryhtiöiden kanssa konserni on aloittanut valmistautumisen kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) mukaisten raportointivaatimusten täyttämiseksi.

”Novapoliksessa on kiinnitetty erityistä huomioita muun muassa energiatehokkuuteen sekä vedenkäytön vähentämiseen. Uusimmissa kohteissa hyödynnetään ympäristöystävällistä kaukojäähdytystä. Jäähdytyksen tuotantoon käytetään Kallavedestä Neulalahden syvänteistä saatavaa järvivettä. Ratkaisu pienentää ympäristön kuormitusta merkittävästi verrattuna perinteisiin jäähdytysratkaisuihin,” Lehikoinen kertoo esimerkkinä.

Lue lisää aiheesta:

 

Juttu on julkaistu alun perin toukokuussa lähetetyssä omistajatiedotteessamme (1/2024). Voit lukea omistajatiedotteemme kokonaisuudessaan tästä linkistä: KPY:n omistajatiedote 1/2024