Ennakkotieto: KPY-konsernin liikevaihto ja liikevoitto parantuivat 2020

Uutiset

16.03.2021 12:53

KPY UUTISET

Ennakkotieto: KPY-konsernin liikevaihto ja liikevoitto parantuivat 2020

Osuuskunta KPY julkaisee varhennetussa aikataulussa konsernin keskeisimmät tulostiedot vuodelta 2020 erilaisten markkinatapahtumien vuoksi. Finanssivalvonta asetti 11.3.2021 asiamiehen valvomaan Privanet Securities Oy:n toimintaa sääntelyyn liittyvien laiminlyöntien vuoksi. KPY:n osuuksien kauppaa käydään Privanetin kautta. Osuuksia on tullut viime aikoina poikkeuksellisen paljon myyntiin ja noteeraukset ovat kehittyneet negatiivisesti.

”Markkinoilla on levottomuutta ja negatiivisia käsityksiä KPY:n tuloskehityksestä. Keskeisten tulostietojen julkaiseminen tarjoaa omistajille ajantasaisen tiedon KPY:n taloudesta”, KPY-konsernin toimitusjohtaja Anssi Lehikoinen taustoittaa ja kertoo KPY:n etenevän oman kauppapaikan perustamisen valmistelussa Privanetin toimintaan liittyvien epävarmuuksien vuoksi. Varsinainen tilinpäätös julkaistaan aiemman ilmoituksen mukaisesti 31.3.

Vuosi 2020 oli KPY-konsernille strategisen uudistumisen vuosi, johon koronapandemia loi merkittävää haasteellisuutta. Konsernin yhtiöissä toteutetuilla nopeilla toimenpiteillä koronan taloudelliset vaikutukset jäivät kuitenkin ennakoitua pienemmäksi. Osuuskunta KPY-konsernin liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 15,5 % ollen 328,2 milj. euroa. Liikevoitto parani myös selkeästi edellisvuodesta ollen 5,2 milj. euroa (-6,4 milj. euroa).

Konsernin liikevaihdon ja liikevoiton parantumiseen vaikuttivat keskeisesti KPY Novapolis, joka koronasta huolimatta teki tavoitteiden mukaisen tuloksen, sekä merkittävän tuloskäänteen tehnyt Voimatel.

”KPY Novapoliksen käyttökate pysyi edellisen vuoden tasolla. Investoinneista kirjatut poistot kasvoivat, minkä vuoksi liikevoitto on hieman edellistä tilikautta alhaisempi. Voimatel onnistui selkeästi kasvattamaan liikevaihtoaan sekä parantamaan kannattavuuttaan. Voimatelin liikevoitto kääntyi positiiviseksi, kun vielä edellisvuonna liikevoitto oli tappiollinen yli viisi miljoonaa euroa. Onnistumisen taustalla on paitsi tehostaminen, myös liiketoiminnan ja johtamisen kehittäminen”, Lehikoinen avaa.

Tilikausi oli haasteellisempi Vetrealle ja Enfolle. Vetrean kuntoutustoiminta oli pysähdyksissä koronan vuoksi osan tilikautta. Lisäksi koronalta suojautumiseksi tehdyt hankinnat lisäsivät kustannuksia ja Vetrean liikevoitto jäi selkeästi tappiolliseksi. Enfon kasvutavoitteita pandemia siirsi vuodella eteenpäin. Yhtiön suhteellinen kannattavuus kuitenkin parantui.

Konsernin operatiivisen kannattavuuden parantaminen on edelleen vahvasti keskiössä. Konsernin liikevoittoprosentti vuonna 2020 oli noin 1,6 % parantuen kuitenkin edellisvuodesta (-2,2 %). Tilikauden voitto oli 5,5 milj. euroa, joka sisältää myös kertaluontoisia tuottoja.

”Kuluvana vuonna KPY toteuttaa uuden strategiansa mukaisesti useita rakenteellisia muutoksia kannattavuuden parantamiseksi. Lisäksi panostamme vahvasti Savilahden alueen kehittämiseen yhdessä kumppaneidemme kanssa. Pandemian jatkumisesta huolimatta näkymä vuoteen 2021 on varovaisen optimistinen ja uskomme talouden positiivisen käänteen jatkuvan strategian toteuttamisen edetessä”, KPY-konsernin hallituksen puheenjohtaja Tarja Tikkanen kertoo.

Osuuskorko maksuun kahdessa erässä

KPY:n hallitus esittää edustajistolle vähintään yhden euron osuuskoron maksua osuutta kohti, mikä vastaa noin viittä prosenttia osuuden tämänhetkisestä arvosta. Esityksen mukaan 0,5 euroa osuudelta tulee maksuun toukokuussa ja 0,5 euroa osuudelta syyskuussa. Osuuskoron maksu kahdessa erässä vahvistaa varautumista koronapandemian pitkittymiseen sekä antaa mahdollisuuksia rakennejärjestelyiden läpivientiin. Esitys ei sulje pois lisäosuuskorkoa, jos portfoliossa tapahtuu vuoden aikana muutoksia.

Edustajiston vahvistaessa hallituksen esityksen maksettavan osuuskoron määrä on yhteensä noin 5,5 milj. euroa. Siitä Pohjois-Savon talousalueelle kohdistuu noin 3 milj. euroa.

KPY:n sijoitusstrategia linjaa, että osuuskorkoa jaetaan omistajille kestävästi ja omistusyrityksien kilpailukyky säilyttäen. Hallituksen esityksen mukainen osuuskorko vastaa konsernin tilikauden tulosta.

”Osuuskoron mahdollistaa Voimatelin selkeä käänne ja KPY Novapoliksen tuloksentekokyvyn säilyminen. Enfon ja erityisesti Vetrean talouden kehittämisessä on vielä paljon työtä, mutta uskomme käänteen tapahtuvan myös niissä”, Tikkanen toteaa.

”Viime vuoden kokemusten perusteella hallituksen esitys osuuskoron maksamisesta kahdessa erässä on hyvä ja esitetty koron määrä on strategian mukainen”, edustajiston puheenjohtaja Pekka Kantanen kommentoi.

”Julkisuuteen on aina silloin tällöin pintautunut keskustelu KPY:n yhtiömuodosta. Edustajisto teetti viime vuoden lopulla selvityksen asiasta ja kävi sen pohjalta perusteellisen keskustelun. Edustajiston yksimielinen näkemys ja päätös oli, että osuuskuntamuoto on selkeästi paras ja edullisin yhtiömuoto erityisesti omistajien kannalta. Yhtiömuotoa koskeva selvitys ei anna aihetta jatkotoimenpiteisiin”, Kantanen jatkaa.

Seuraa myös:
Osuuskunta KPY:n Facebook
Osuuskunta KPY | LinkedIn