KPY-konsernin 1-9/2021 osavuosikatsaus

Uutiset

12.11.2021

KPY UUTISET

KPY-konsernin 1-9/2021 osavuosikatsaus:

Talouden suunta oikea, kannattavuuden parantaminen keskiössä

KPY-konsernin kokonaisliikevaihto kuluvan vuoden tammi – syyskuussa oli 209,2 milj. euroa (220,9 milj. euroa). Konsernin liikevoitto katsauskaudella oli edellisvuotta parempi 5,5 milj. euroa (17,5 tuhatta euroa).

Vuonna 2021 Vetreassa ja Enfossa tehdyt yritysjärjestelyt ovat luontaisesti pienentäneet konsernin liikevaihtoa, mutta operatiivinen kannattavuus on hieman parantunut edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevoitto sisältää yritysjärjestelyihin ja kertaluonteisiin omaisuuden arvonalennuskirjauksiin liittyviä eriä noin 5,4 milj. euroa. Vertailujaksolla kertaluonteisia eriä oli noin miljoonan euron arvosta.

”Vaikka konsernin talous kehittyy oikeaan suuntaan, kannattavuuden selkeä parantaminen on edelleen keskiössä ja välttämätöntä. Tähän tähtäämme uudistuneella strategialla, jossa avaudumme kasvu- ja arvoyhtiöiden vähemmistöomistajaksi. Tällä hetkellä KPY Novapoliksen merkitys koko konsernin tuloksentekokyvylle on keskeinen”, KPY konsernin toimitusjohtaja Anssi Lehikoinen kommentoi.

KPY Novapoliksen liikevoitto katsauskaudella oli 6 milj. euroa (5,1 milj. euroa) ja yhtiön suhteellinen kannattavuus parantui edellisvuodesta. Novapolis kehittää toimintaansa voimakkaasti ja yhtiö on onnistunut säilyttämään korkean, noin 94 prosentin käyttöasteen koronapandemiasta huolimatta. Käynnissä olevat investoinnit mahdollistavat hyvää työpäiväkokemusta, kasvua ja asiakkaiden siirtymistä hybridityöhön.

”Kuopion Savilahti, jossa Novapolis pääosin sijaitsee, kehittyy nyt vauhdilla. Ympärillämme tapahtuu jatkuvasti alueen kasvua mahdollistavia rakennustöitä. Samaan aikaan Kuopio on noussut Suomen toiseksi muuttovetovoimaisimmaksi kaupungiksi. Tämä luo meille hyvän pohjan houkutella kasvuyrityksiä Novapolikseen, mistä kertovat onnistumiset asiakashankinnassa kuluneena vuonna”, Lehikoinen kertoo.

Lehikoinen painottaa, että koko konsernin loppuvuoden tuloksen muodostumisen kannalta tulee olemaan keskeistä, miten konsernin yhtiöt suoriutuvat vuoden viimeisestä kvartaalista.

Enfon jatkuvat toiminnot ovat kehittyneet myönteiseen suuntaan, mutta kertaluontoiset erät rasittavat yhtiön tuloksentekokykyä. Enfon katsauskauden liikevoitto ilman kesäkuussa myytyä Zuite Business Consultingin liiketoimintaa oli -2,3 milj. euroa (-1,8 milj. euroa). Myönteinen signaali on, että viimeisinä kuukausina yhtiön liiketoiminta on kasvanut edelliseen vuoteen nähden lähes kahdeksan prosenttia.

Voimatelin liikevoitto tammi-syyskuussa oli -0,7 milj. euroa (0,9 milj. euroa). Merkittävä osa Voimatelin tulokseen vaikuttavista projekteista ennakoidaan valmistuvan loppuvuoden aikana. Yhtiön odotetaan säilyttävän liiketoimintansa kannattavana. Voimatelin ei kuitenkaan odoteta pääsevän edellisen vuoden erinomaiseen tulostasoon, johon heijastui kausivaihtelua ja poikkeuksellisen suuria projekteja. 

Hiljalleen toimintaansa tervehdyttävän Vetrea Terveyden liikevoitto tammi-syyskuussa 2021 oli -1,3 milj. euroa (-1,8 milj. euroa). Kolmannella kvartaalilla KPY sopi Vetrea Terveyden kuntoutusliiketoiminnan myymisestä Live-säätiölle ja Vetrea Terveyden koko osakekannan myymisestä Mehiläiselle. Osakekauppa on saanut Kilpailuviraston hyväksynnän ja kaupan odotetaan toteutuvan kuluvan vuoden aikana.

Lisätietoa:
toimitusjohtaja Anssi Lehikoinen: lehikoinen(at)kpy.fi, 050 328 2648
talousjohtaja Jenni Ahava: ahava(at)kpy.fi, 040 563 6183

Tutustu osavuosikatsaukseen 1-9/2021 tästä linkistä.

KPY – LIIKE-ELÄMÄNVOIMAA

Yhteisön omistama KPY on arvopohjainen elinvoiman ja liike-elämän kiihdyttäjä. Rakennamme yhteistyötä ja uusia yhteyksiä sekä kehitämme ja kasvatamme omistusyhtiöitämme. Olemme yksi Itä-Suomen suurimmista työllistäjistä ja elinkeinoelämän vaikuttajista.

KPY:n omistavat noin 20 000 Osuuskunta KPY:n jäsentä, joista suurin osa asuu Kuopion alueella. Toimimme emoyhteisönä konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy sekä KPY Novapolis Oy. Työllistämme noin 2 500 henkilöä.