KPY maksaa osuuskorkoa 0,80 euroa osuudelta

Uutiset

04.06.2020

KPY UUTISET

KPY maksaa osuuskorkoa 0,80 euroa osuudelta

Osuuskunta KPY:n edustajisto päätti 4.6.2020 kokouksessaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö jakaa viime vuodelta osuuskorkoa yhteensä 4,4 miljoona euroa, eli 0,80 euroa osuudelta.

Esitetty osuuskoron määrä on hieman yli puolet Osuuskunta KPY:n viime tilikauden 8,6 milj. euron voitosta. Osuuskoron täsmäytyspäivä on 8.6.2020 ja maksupäivä 16.6.2020.

Tarja Tikkanen jatkaa hallituksen puheenjohtajana

Osuuskunta KPY:n hallituksen puheenjohtajana jatkaa Tarja Tikkanen ja varapuheenjohtajana jatkaa Anssi Lehikoinen, lisäksi hallituksen jäseninä jatkavat Jussi Holopainen, Jukka Laakkonen ja Mikko Räsänen.

KPY-konsernin rakenne

Osuuskunta KPY:n noin 20 000 omistajasta valtaosa asuu Pohjois-Savossa. Osuuskoron maksun toivotaan osaltaan piristävän alueen taloutta haasteellisissa olosuhteissa.

Osuuskunta KPY toimii emoyhteisönä konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj (omistusosuus 87 %), Voimatel Oy (100 %) ja Vetrea Terveys Oy (100 %), KPY Sijoitus Oy (100 %) ja Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteeni (100 %). KPY Sijoitus omistaa kokonaan KPY Novapolis Oy:n. KPY-konsernissa on noin 2 600 työntekijää.

KPY:n edustajiston kokous 4.6.2020