KPY:n vaalit: 44 äänioikeutetulle äänestysmateriaali mennyt kahdesti – ei vaikuta vaalien lopputulokseen

Uutiset

14.10.2022 11:47

KPY UUTISET

Osuuskunta KPY:n edustajiston vaalit ovat käynnissä. Kaikille KPY:n äänioikeutetuille jäsenille on lähetetty vaalikirje, johon on liitetty postiäänestysmateriaali.

Osuuskunta KPY:n edustajiston vaalit ovat käynnissä. Kaikille KPY:n äänioikeutetuille jäsenille on lähetetty vaalikirje, johon on liitetty postiäänestysmateriaali. KPY:n vaalitoimittajan tekemän virheen johdosta 44 äänioikeutettua jäsentä on saanut äänestysmateriaalin kahteen kertaan. Kaikille, joita virhe koskee, on toimitettu postitse informaatio asiasta.

Virheellä ei ole vaikutusta vaalien lopputulokseen ja kaikki äänet käsitellään aina vaalisalaisuus säilyttäen. Äänten laskennassa hyväksytään ainoastaan yksi ääni äänioikeutettua kohden riippumatta siitä, onko äänestettäessä käytetty yhtä tai kahta äänestysmateriaalia. Äänestää voi kummalla tahansa äänestysmateriaalilla, tai verkossa osoitteessa https://www.kpy.fi/vaalit/. Verkossa annettu ääni huomioidaan ennen postiääntä.

Pahoittelemme aiheutunutta virhettä.