KPY käy läpi merkittäviä uudistuksia – tavoitteena omistaja-arvon vahvistaminen

Uutiset

03.11.2023 13:42

KPY UUTISET

KPY käy läpi merkittäviä uudistuksia – tavoitteena omistaja-arvon vahvistaminen

Osuuskunta KPY:n ylin johto on uudistunut tänä vuonna merkittävästi, kun sekä edustajiston puheenjohtaja että hallituksen puheenjohtaja vaihtuivat. Tammikuussa KPY:n edustajisto valitsi uudeksi puheenjohtajakseen Antti Haapakorvan (44), joka on tunnettu konsulttiyhtiö Talentreen perustajana, strategia- ja  hallitustyön kehittäjänä sekä innokkaana Kuopion Palloseuran kannattajana. Hän seuraa tehtävässä Pekka Kantasta, joka toimi KPY:n edustajiston puheenjohtajana 27 vuoden ajan.

Haapakorva on ollut KPY:n edustajiston jäsen vuodesta 2020 lähtien. Hän tuo mukanaan laajan kokemuksen kasvuyritysten parista. Haapakorva kuvailee itseään kaikkien näkökulmat huomioivaksi ja kokoavaksi tekijäksi, joka nauttii saadessaan auttaa yrityksiä kasvamaan.

”KPY on vahvan arvopohjan omaava merkittävä itäsuomalainen osuuskunta, kotimainen omistaja ja työllistäjä. On hienoa päästä tiiviimmin mukaan kehittämään osuuskuntaa omistajien näkökulmaa edustaen,” Haapakorva korostaa.

Suoraviivainen tekijä johtamaan hallitusta

Myös KPY:n hallitus koki uudistuksia, kun hallituksen pitkäaikainen puheenjohtaja Tarja Tikkanen ilmoitti luopuvansa tehtävästään siirtyessään Helsinkiin ja Keski-Suomeen. Tikkanen ehti toimia KPY:n hallituksessa 15 vuotta, josta seitsemän vuotta puheenjohtajana. KPY:n edustajisto nimitti kesäkuun kokouksessaan hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi Juha Yrjänheikin (50), jolla on mittava tausta teknologia-alan omistajayrittäjänä, sijoittajana ja hallitusvaikuttajana.

Yrjänheikki on sveitsiläissuomalaisen Aurealis Therapeutics AG:n toimitusjohtaja. KPY:n ja KPY:n tytäryhtiön KPY Novapolis Oy:n hallituksessa Yrjänheikki on toiminut 2020 alkaen.

”Minulla on laaja kokemus pääomasijoituskentältä ja vankka ymmärrys kansainvälisten yhtiöiden toimintatavoista. Lisäksi laajat verkostoni voivat tuoda lisäarvoa KPY-konsernille ja sen tavoitteille,” Yrjänheikki taustoittaa.

Yrjänheikki kertoo, että hänen päätöksensä liittyä KPY:n hallitukseen kolme vuotta sitten oli vahvasti sidoksissa osuuskunnan arvomaailmaan, joka resonoi vahvasti hänen omien arvojensa kanssa. Vuosien myötä arvomaailmojen kohtaaminen on vahvistunut entisestään.

Yrjänheikki kuvailee johtamistyyliään suoraviivaiseksi ja korostaa hallinnon ketteryyttä sekä tarpeettoman byrokratian karsimista.

”Samalla olen vahvasti henkilöjohtaja, sillä uskon, että kun ihmiset voivat hyvin, myös yritys voi hyvin ja menestyy,” hän täydentää.

Strateginen uudistuminen käynnissä

KPY:n ydintoiminnot jakautuvat kahteen toisiaan tukevaan strategiaan, KPY Momentum – ja KPY Nova -strategiaan. KPY Momentum -strategian keskiössä on kannattavien kasvuyritysten vähemmistöomistajuus. KPY Nova -strategian kärkenä ovat KPY Novapolis -toimitilakiinteistöt ja palvelut, jotka ovat tuottaneet vakaata kassavirtaa ja joita kehitetään määrätietoisesti modernin työpäiväkokemuksen ja yhteisöllisyyden keskittymänä.

”Olen opiskellut, työskennellyt ja johtanut yhtiöitä Savilahdessa jo 30 vuoden ajan, joten minulla on hyvä kokonaiskuva alueen kasvusta ja kehityksestä. On hienoa päästä aidosti kehittämään sitä edelleen KPY Nova -strategian kautta. Novapolis on ollut kannattava sijoitus KPY:lle ja Novapoliksessa toimivien yritysten kautta voimme osiltaan toteuttaa myös KPY Momentum -strategiaamme,” Yrjänheikki kertoo.

Yrjänheikki sekä Haapakorva näkevät molemmat uudistetun strategian hyvänä.

”KPY:llä on innostava ja rohkea uusi strategia, joka on uudistanut koko konsernia vauhdilla. KPY on tehnyt hyviä asioita ja aidosti uskaltanut haastaa ja kehittää strategiaa sekä säätää johtamista strategian mukaan. Rohkea ja eteenpäin katsova kehittämistyö luo pohjan KPY:n tulevaisuuden kilpailukyvylle, ” Haapakorva summaa.

KPY on pysynyt ajan hermoilla

KPY juhlistaa tänä vuonna 140-vuotista taivaltaan. Juhlavuosi antaa tilaisuuden tarkastella menneisyyttä sekä nykyhetkeä. KPY:n edustajiston puheenjohtajan silmiin osuuskunta näyttäytyy tänä päivänä nuorekkaana, dynaamisena, rohkeana ja eteenpäin katsovana toimijana, joka on pysynyt hyvin ajan hermoilla.

”KPY nojaa ylpeästi omiin juuriinsa. Samalla näen, että KPY on pystynyt aidosti uudistumaan ja luomaan nahkansa näiden vuosien aikana,” Haapakorva pohtii.

Omistaja-arvon kehittäminen keskiössä

Molemmat puheenjohtajat nostavat esiin yhteisen päämäärän vahvistaa KPY:n omistaja-arvoa sekä edistää maakunnan ja laajemmin koko Suomen vaurastumista.

Haapakorvan mukaan omistaja-arvon kehittymisen keskiössä on KPY:n omistusyritysten menestyminen. ”Meidän täytyy olla oikeissa liiketoiminnoissa mukana. Toisekseen meidän pitää pitkäjänteisesti ja systemaattisesti kehittää omistusyrityksiämme,” hän summaa.

”Mielessäni näen KPY-konsernin tulevaisuudessa paljonkin nykyistä suurempana toimijana, josta ovat kiinnostuneet niin yksityiset kuin institutionaaliset sijoittajat,” Yrjänheikki lisää.

Vaikka viime tilikausi oli pettymys, Yrjänheikki korostaa, että KPY ei ole menettänyt arvoaan.

”Kuten tilinpäätöksen julkaisun yhteydessä todettiin, nettovarallisuuden kautta johdettuna osuuden arvo on hyvä. Osuuden arvo on yksi mittari, osuuskorko on toinen. On palattava sille tielle, että osuuskorkoa pystytään kestävästi maksamaan,” Yrjänheikki jatkaa.

Juha Yrjänheikki ja Antti Haapakorva.

Hallituksen puheenjohtaja Juha Yrjänheikki (vas.) ja edustajiston puheenjohtaja Antti Haapakorva.

 

Teksti on julkaistu alun perin lokakuussa lähetetyssä omistajatiedotteessamme (1/2023). Voit lukea omistajatiedotteemme kokonaisuudessaan tästä linkistä: KPY:n omistajatiedote 1/2023