KPY:n osuuksien vaihdanta turvataan – omistajilla ei ole tarvetta hätiköidyille ratkaisuille

Uutiset

05.08.2021

KPY UUTISET

KPY:n osuuksien vaihdanta turvataan – omistajilla ei ole tarvetta hätiköidyille ratkaisuille

Olemme saaneet useita yhteydenottoja omistajilta, jotka ovat olleet huolissaan osuuksien vaihdantamahdollisuuksista tulevaisuudessa. Yhteydenottojen mukaan ulkopuoliset tahot ovat olleet yhteydessä joihinkin KPY:n osuuksien omistajiin, kannustaneet myymään osuudet pikaisesti ja tarjoutuneet ostamaan ne. Joissakin tapauksissa omistajiin yhteyttä ottaneet tahot ovat omana näkemyksenään ennakoineet, että osuuksien vaihdanta ja osuuksien arvo olisivat tulevaisuudessa vaarantumassa.

Omistajille kohdistuneiden yhteydenottojen taustalla on todennäköisesti KPY:n osuuksien kauppapaikkaa ylläpitäneen Privanet Securities Oy:n jälkimarkkinapaikan toiminnan keskeytyminen kesäkuussa markkinapaikan toimilupaan liittyvien epäselvyyksien vuoksi.

Painotamme, että KPY tulee turvaamaan osuuksien vaihdannan myös tulevaisuudessa eikä osuuksien omistajilla ole tarvetta hätiköidyille ratkaisuille.

Tiedotimme 28.6. väliaikaisesta toimintamallista, jonka avulla KPY turvaa omistajilleen osuuksiensa myynnin mahdollisuuden lähikuukausien ajan:

1.9. alkaen Osuuskunta KPY:n tytäryhtiö KPY Sijoitus Oy voi tarvittaessa ostaa KPY:n osuuksia yksittäiseltä omistajalta hintaan 20 euroa/osuus.  Yksittäiseltä omistajalta voidaan ostaa korkeintaan 2 000 osuutta vuoden 2021 aikana.

Käytännön järjestelyistä tiedotetaan tarkemmin elokuun aikana KPY:n kotisivuilla osoitteessa sekä KPY:n sosiaalisen median kanavissa Facebookissa ja LinkedInissa.

”Osuuksien ostamisessa on kyse tilapäisestä poikkeustoimesta Privanet Securities Oy:n välitystoiminnan keskeydyttyä. Osuuskunnan osuuksien omistajalle on taattava turvallinen toimintamalli hänen halutessaan myydä osuuksia”, KPY:n edustajiston puheenjohtaja Pekka Kantanen taustoittaa.

Väliaikaisen toimintamallin aikana KPY rakentaa pysyvämpää ja joustavampaa mallia osuuksien vaihdantaan.

Muistutamme, että omistajat voivat aina tehdä kauppaa omistamillaan osuuksilla myös omatoimisesti. KPY:n kotisivuilla on tätä varten kauppakirjan malli, jota omistajat voivat hyödyntää kaupankäynnissään. Lisäksi sivuilta on saatavilla malli lahjakirjasta, jos omistaja haluaa lahjoittaa osuutensa esimerkiksi perillisilleen.

”KPY on luotettava omistuskohde. Maksamme omistajillemme kilpailukykyistä osuuskorkoa ja olemme sitoutuneet omistusyhtiöidemme omistaja-arvon kehittämiseen. Vastuullisena toimijana tulemme turvaamaan osuuksien vaihdannan myös tulevaisuudessa”, KPY:n toimitusjohtaja Anssi Lehikoinen painottaa.

Hän kehottaa omistajia seuraamaan KPY:n viestintää: ”Tiedotamme tilanteesta kotisivujemme ja sosiaalisen median kanaviemme kautta, jolloin ajankohtainen info on aina tasapuolisesti kaikkien omistajiemme saatavilla.”

Lisätietoa asiasta: https://www.kpy.fi/uutiset/kpy-sijoitus-oy-ostaa-kpyn-osuuksia-syyskuusta-alkaen/

 

Osuuskunta KPY lipasto puulipasto puukaappi kaappi vedin